ขมิ้นขาว

ขมิ้นขาว

ชื่อสมุนไพร :  ขมิ้นขาว ชื่อพื้นเมือง :  ขมิ้นม่วง...

Scroll to top