วันพุธ, พฤษภาคม 25, 2022
หน้าแรก ค้นหา

PAPILIONACEAE - ค้นหาผล

หากคุณไม่มีความสุขกับผลที่ได้ โปรดดำเนินการค้นหาอื่น
กาสามปีกใหญ่

กาสามปีกใหญ่

ชื่อสมุนไพร : กาสามปีกใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นมังกร (จีน) , เกล็ดลิ่นใหญ่(นครราชสีมา) ลูบตีบต้น(เชียงใหม่) กาสามปีกใหญ่(สร) เกล็ดปลา (กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllodium longipes (Craib.) Schindel. ชื่อวงศ์ : Papilionaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกาสามปีกใหญ่ ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1.5-2.5 เมตร แตกกิ่งก้านโปร่ง...
เกล็ดปลาช่อน

เกล็ดปลาช่อน

ชื่อสมุนไพร : เกล็ดปลาช่อนชื่ออื่นๆ : หญ้าเกล็ดลิ่น(ภาคเหนือ), เกล็ดลิ่นใหญ่(นครราชสีมา), กาสามปีกเล็ก(สุรินทร์), ลิ่นต้น, หญ้าสองปล้อง(ภาคกลาง), ลูกหนีบต้น(ปราจีนบุรี), หางลิ่น(สุราษฎร์ธานี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllodium pulchellum (Lour.) Desv.ชื่อวงศ์ : Leguminosae – Papilionaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเกล็ดปลาช่อน เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุหลายปี มีความสูงได้ประมาณ 0.5-2 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร...
ครามใหญ่

ครามใหญ่

ชื่อสมุนไพร : ครามใหญ่ ชื่ออื่น : ครามป่า, ครามผี, คราม, ครามเถื่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indigofera suffruticosa Mill. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นครามใหญ่ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมม่วง มีขนสีขาวขึ้นปกคลุมบาง ๆ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18.02-26.04 เซนติเมตร ใบครามใหญ่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรี ปลายใบแหลมมีติ่ง...
แคบ้าน

แคบ้าน

ชื่อสมุนไพร :  แคบ้าน, ชื่ออื่นๆ :  แค, แคบ้านดอกแดง, แคขาว(ภาคกลาง), แคแดง(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sesbania grandiflora ( Desv. ) Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแคบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีความสูงประมาณ 3-10 เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอยขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบแคบ้าน  เป็นใบประกอบแบบขนนก...
ชะเอมเทศ

ชะเอมเทศ

ชื่อสมุนไพร : ชะเอมเทศ ชื่ออื่น ๆ : กำเช้า, กำเช่า (จีน-แต้จิ๋ว), ชะเอมเทศ, ชะเอมจีน ชื่อสามัญ : Spanish licorice, Russian licorice, Chinese licorice ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycyrrhiza glabra Linn. วงศ์ : PAPILIONACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นชะเอมเทศ เป็นพรรณไม้ที่มีอายุนานหลายปี ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-2 เมตร ใบชะเอมเทศ ใบเป็นใบประกอบลักษณะเป็นรูปขนนก และจะออกสลับกัน มีใบย่อยประมาณ 9-17...
ถั่วราชมาด

ถั่วราชมาด

ชื่อสมุนไพร : ถั่วราชมาด ชื่ออื่น ๆ : บ่าบอย(เชียงใหม่), ถั่วราชมาส ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaseolus lunatus Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ถั่วราชมาด เป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง พรรณไม้นี้จะมีอยู่หลายชนิด ใบถั่วราชมาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ดอกถั่วราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่างๆ แต่ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด ส่วนที่ใช้เป็นยา...
ถั่วลิสง

ถั่วลิสง

ชื่อสมุนไพร : ถั่วลิสง ชื่ออื่น ๆ : ถั่วดิน, ถั่วยิสง, ถั่วลิง (ภาคกลาง-ภาคเหนือ), ถั่วยี่สง(ภาคกลาง), ถั่วคุด (ประจวบคีรีขันธ์), ถั่วใต้ดิน (ใต้), เหลาะฮวยแซ (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Groundnut, Peanut, Monkeynut. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arachis hypogaea Linn. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วลิสง เป็นพรรณไม้ล้มลุกจะมีอายุสั้นไม่เกิน 1 ปี...
ทองบ้าน

ทองบ้าน

ชื่อสมุนไพร : ทองบ้าน ชื่ออื่น ๆ : ทองเผือก(เหนือ), ทองหลางด่าง(กทม.), ทองหลางลาย, ทองหลางใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองบ้าน ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมทึบ เปลือกสีน้ำตาลอมเทามีลายสีขาวคล้ายร่องแตกตามแนวยาว ลำต้นและกิ่งมีหนามสั้นสีดำ ...
ประดู่บ้าน

ประดู่บ้าน

ชื่อสมุนไพร : ประดู่บ้าน ชื่ออื่น ๆ : ประดู่, ประดู่ไทย, ดู่ ชื่อสามัญ : Burma Padauk, Narra ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus indicus Willd. วงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ประดู่ ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 25 ม. ผลัดใบก่อนออกดอก เรือนยอดรูปคล้ายทรงกระบอก ยอดอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา หนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก       ...
มะกล่ำตาหนู

มะกล่ำตาหนู

ชื่อสมุนไพร : มะกล่ำตาหนู ชื่ออื่น ๆ : กล่ำตาไก่, มะกล่ำเครือ, กล่ำเครือ, มะแค้ก, มะกล่ำแดง (ภาคเหนือ-เชียงใหม่), ชะเอมเทศ, ตากล่ำ (ภาคกลาง), เกมกรอม (สุรินทร์), มะขามเถา, ไม้ไฟ (ตรัง), โทวกำเช่า, เซียงจือจี้ (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : American Pea,...
โสน

โสน

ชื่อสมุนไพร : โสน ชื่ออื่นๆ : โสนหิน, ผักฮองแฮง, สิปรีหลา, โสนกินดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania javanica Miq. ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโสน เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 ปี ลำต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ลำต้นผิวเรียบเป็นเหลี่ยมหรือกลมมีร่องละเอียดตามความยาวของลำต้น ใบโสน ใบประกอบแบบขนนกเรียงตัวแบบสลับบนลำต้น มีหนามแหลมยาว 2 อันที่โคนก้านใบ แต่ละใบมีใบย่อยสีเขียว 10-30...