ชื่ออื่นๆ : พรมมิแดง, อือล้งไฉ่, อุยลักก๊วยโชะ(จีน), ผักเบี้ย(ภาคกลาง-ราชบุรี), พรมมิแดง(ประจวบฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trianthema triquetra Willd.
ชื่อวงศ์ : AIZOACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นพรมมิแดง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นเตี้ย และจะแตกกิ่งก้านสาขาตามบริเวณโคนต้น ส่วนกิ่งที่แตกออกมานั้นจะทอดเลื้อยไปกับพื้นดิน
  • ใบพรมมิแดง จะออกตรงข้ามกัน มีลักษณะเป็นรูปใบเรียวแคบ ใบจะมีความยาวประมาณ 0.15-0.7 ซม. และกว้างประมาณ 0.05-0.2 ซม. ก้านใบสั้น ส่วนโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบ
  • ดอกพรมมิแดง จะออกเป็นกระจุก ตามง่ามใบ กลีบดอกมีประมาณ 5 กลีบ เกสร : เกสรตัวผู้จะมีอยู่ ถ อัน จะอยู่สลับกันกลีบดอก
  • ผลพรมมิแดง ผลนั้นจะออกเป็นฝัก และมีขนาดเล็ก ฝักนั้นยาวประมาณ 3 มม. ภายในจะมีเมล็ดประมาณ 2 เม็ด มีลักษณะเป็นรูปไต และเป็นสีดำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ, ดอก, ต้น

สรรพคุณ พรมมิแดง :

  • ใบพรมมิแดง ใช้เป็นยาขับเสมหะ
  • ดอกพรมมิแดง ใช้รักษาโรคเลือดประจำเดือนที่จางใส
  • ต้นพรมมิแดง ใช้เป็นยาขับเลือด ใช้ดับพิษไข้หัว เช่น รักษาไข้อาการกระหายน้ำ อาการร้อนใน เป็นฝีดาด ส่วนมากจะใช้ปรุงเป็นยาเขียวดับพิษร้อนทั้งปวง
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย