กระโดน

กระโดน

ชื่ออื่น ๆ : กระโดน(กลาง-ใต้), ปุยกระโดน(ใต้), ปุย(ใต้-เหนือ),...

จิกนม

จิกนม

ชื่อสมุนไพร : จิกนม ชื่ออื่นๆ :...

Scroll to top