ฆ้องสามย่าน

ฆ้องสามย่าน

ชื่อเรียกอื่นๆ : ฆ้องสามย่าน, เถาไฟ, ฮอมแฮม (แม่ฮ่องสอน),...

ทองสามย่าน

ทองสามย่าน

ชื่อสมุนไพร : ทองสามย่าน ชื่ออื่น ๆ :  โพเพะ(โคราช)...

Scroll to top