กรรณิการ์

กรรณิการ์

ชื่อสมุนไพร : กรรณิการ์ชื่ออื่น ๆ : กันลิกา,...

กระแจะ

ชื่อสมุนไพร : กระแจะชื่ออื่น ๆ : พญายา(กลาง...

กระดอม

กระดอม

ชื่อสมุนไพร : กระดอม ชื่ออื่นๆ : ขี้กาดง,...

กระพี้จั่น

กระพี้จั่น

ชื่อสมุนไพร : กระพี้จั่นชื่ออื่นๆ : จั่น, พี้จั่น,...

กรุงเขมา

ชื่อสมุนไพร : กรุงเขมาชื่ออื่นๆ : หมอน้อย(อุบลราชธานี),...

Scroll to top