กระจับ

กระจับ

ชื่อสมุนไพร : กระจับชื่ออื่นๆ : กะจับ, มาแง่ง,...

กระดังงาสงขลา

ชื่ออื่น : กระดังงาสงขลา, กระดังงาสาขา, กระดังงาเบา(ภาคใต้),...

Scroll to top