วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ยาระบาย"

แท็ก: ยาระบาย

หม่อน

ชื่ออื่น : มอน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morus alba Linn. ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หม่อน เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านไม่มากนัก ใบหม่อน เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง ขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับพันธุ์ กว้าง 8-14 เซนติเมตร ยาว 12-16 เซนติเมตร ผิวใบสากคาย...

หญ้าไข่เหา

ชื่ออื่น ๆ : หญ้าไข่เหา (ภาคเหนือ), หญ้านกเขา (ชัยนาท), สร้อยนกเขา (ชลบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mollugo pentaphylla Linn. วงศ์ : AIZOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าไข่เหา เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-12 นิ้ว ใบหญ้าไข่เหา ใบออกรอบ ๆ ข้อของลำต้น...

โหระพา

ชื่ออื่น : ห่อกวยซวย ห่อวอซุ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิมขาว (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum basilicum L. ชื่อสามัญ : Sweet Basil ชื่อวงศ์ : Labiatae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  โหระพา เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีขนาดเล็ก เป็นพืชที่มีอายุได้หลายฤดู ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมและเป็นพุ่ม ลำต้นจะแตกแขนงได้มากมาย กิ่งก้านมีสีม่วงแดง มีขนอ่อนๆ...

สุพรรณิการ์

ชื่ออื่น : ฝ้ายคำ, กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum Alston ชื่อวงศ์ : BIXACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สุพรรณิการ์ เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งก้านคอคด ใบสุพรรณิการ์ เป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปหัวใจมี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม...

สมอพิเภก

ชื่ออื่น :  ลัน(เชียงราย), สมอแหน(กลาง), แหน, แหนขาว, แหนต้น(เหนือ), สะคู้(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ซิบะดู่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อสามัญ : Beleric myrobalan วงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สมอพิเภก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือเป็นสีดำๆ ด่างๆ เป็นแห่งๆ ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ไปตามยาวลำต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ...

สมอทะเล

ชื่ออื่น : กระหุด (กลาง), คูระ, กือเราะ, คือรัก (มลายู-ใต้), กุระ, กุลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sapium indicum Willd. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม ปลายกิ่งเรียว...

สมอไทย

ชื่ออื่น ๆ : สมออัพยา (กลาง) , มะนะ (พายัพ) , ม่าแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) , หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง- แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Chebulic Myrobalans, Myrobalan Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia chebula Retz. ชื่อวงศ์...

สมอเทศ

ชื่ออื่น : สมอชิต ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia arjuna Wight and Arn. ชื่อวงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอเทศ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือเป็นสีดำๆด่างๆ เป็นแห่งๆค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆใบยาวตามลำต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ ใบสมอเทศ เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบเขียวเข้มและมีขนสีน้ำตาลกระจายทั่วไป ท้องใบสีจางหรือสีเทามีขนนุ่มๆคลุม แต่ทั้งสองด้านขนจะหลุดล่วงไปเมื่อใบแก่จัด...

ส้มกุ้ง

ชื่ออื่น : กุ่ย, เครืออีโกย, อีโก่ย, เถาเปรี้ยว, เถาวัลย์ขน, ส้มกุ่ย, ส้มออบ, ส้มกุ้ง, องุ่นป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ampelocissus martinii Planch. ชื่อวงศ์ : Vitaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นส้มกุ้ง เป็นไม้เถาเลื้อย มักเกาะพันต้นไม้อื่น ไม่ผลัดใบ มีมือเกาะออกตามข้อมักออกตรงข้ามกับใบ เถาเป็นปล้อง กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม...

ส้มเช้า

ชื่ออื่น : กะเร, กาลัม, เพราะเพระ, โพะเพะ, ไห่หวัง, ฮ้อบแฮ้บ, และฮวยออง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia neriifolia L. (E. ligularia Roxb.) ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นส้มเช้า ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีหนามแข็งตามมุม...