วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ฟอกโลหิต"

แท็ก: ฟอกโลหิต

หญ้าไซ

ชื่ออื่น : หญ้าไทร, หญ้าทราย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leersia hexandra Sw ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าไซ หญ้าอายุหลายปีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดินหรือลอยน้ำ แตกแขนงที่ข้อ ลำต้นตั้งสูง 15-30 ซม. กาบใบเนื้อหยาบ ยาว 5-8 ซม. ใบหญ้าไซ รูปขอบขนานกว้าง 1-1.5...

ส้มป่อย

ชื่ออื่น :  ส้มป่อย(นครราชสีมา ภาคเหนือ), ส้มพอดี(ภาคอีสาน), ส้มขอน(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Acacia concinna (Willd.) DC. ชื่อวงศ์ :   LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ส้มป่อยเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น สูง 3-6 เมตร เถามีเนื้อแข็ง ผิวเรียบสีน้ำตาล ขนาดใหญ่ มีหนามเล็กแหลมตามลำต้น กิ่งก้านและใบ ไม่มีมือเกาะจะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถาอ่อนสีน้ำตาลแดง มีขนกำมะหยี่หรือขนสั้นหนานุ่ม ใบส้มป่อย เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ...

ส้มซ่า

ชื่ออื่น : มะขุน, ส้มส่า, มะนาวควาย, ส้มมะงั่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantium var. aurantium ชื่อวงศ์ : Rutaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นส้มซ่า เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร ทรงพุ่มกลม มีกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม กิ่งมีหนามแหลมสั้น กิ่งแก่ อาจอวบยาวถึง...

แสมสาร

ชื่ออื่น : ขี้เหล็กคันชั่ง, ขี้เหล็กแพะ, ขี้เหล็กป่า, ขี้เหล็กโคก, กะบัด, การะปัด, ขี้เหล็กสาร, ไงซาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia garrettiana Craib ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แสมสาร เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดย่อมถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 10เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ ใบแสมสาร เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ...

ยางนา

ชื่ออื่น : กาตีล, ขะยาง, จะเตียล, จ้อง, ชันนา, ทองหลัก, ยาง, ยางกุง, ยางขาว, ยางควาย, ยางใต้, ยางเนิน, ยางแม่น้ำ, ยางหยวก, เยียง, ร่าลอย, เห่ง, ยางตัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

มะปริง

ชื่ออื่น : โด้ง, ตง, ปริง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea microphylla Merr. ชื่อวงศ์ : ANACEARDIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะปริง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 8-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมกว้างๆ หรือบางครั้งเป็นรูปกรวย เปลือกเรียบสีเทาปนดำ มีน้ำยางสีเหลืองซึม ใบมะปริง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ และแต่ละคู่สลับทิศทางกัน ใบอ่อนสีม่วงห้อยย้อยลง รูปขอบขนานหรือรูปหอก...

มะดัน

ชื่ออื่น : มะดัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia schomburgkiana Pierre ชื่อวงศ์ : CRUSIACEAE  (Guttiferae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะดัน เป็นไม้ต้น สูง 7-10 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลอมดำ ใบมะดัน เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5 ซม....

มะขามป้อม

ชื่ออื่น ๆ : สันยาส่า, มั่งลู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กำทวด (ราชบุรี), กันโตด (เขมร-จันทบุรี), อิ่ว, อำโมเหล็ก (จีน) ชื่อสามัญ : Malacca Tree, Emblic Vyrobalan, Indian Gooseberry ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica Linn. ชื่อวงศ์...

มะกาเครือ

ชื่ออื่น : หัสคุณผี, สะไอ, สะไอเครือ, หัสอัยเครือ, ไอหน่วย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bridelia stipularis (L.) Blume ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกาเครือ เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบมะกาเครือ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง...

มะกา

ชื่ออื่น : มะกา, กอง, ก้องแกบ, ขี้เหล้ามาดกา, ซำซา, มัดกา, มาดกา, ส่าเหล้า, สิวาลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bridelia ovata Decnc. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล...