วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "บำรุงโลหิต"

แท็ก: บำรุงโลหิต

หางไหลแดง

ชื่ออื่น : กะลำเพาะ (เพชรบุรี) เครือไหลน้ำ, ไหลน้ำ (ภาคเหนือ) โพตะโกส้า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) , อวดน้ำ (สุราษฎร์ธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris elliptica (Roxb.) Benth. ชื่อสามัญ : Tuba root, Derris วงศ์ : LEGUMINOSAE –...

หอม (หอมแดง)

ชื่ออื่น : หอมแดง, หอมแกง(ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว(ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว(พายัพ), ผักบั่ว(อีสาน) และ ปราง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Allium ascalonicum Linn. ชื่อวงศ์ : Alliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หอม เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้หัวอายุสั้นเพียงสองปี มีสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีหัวบริเวณใต้ดิน ...

หญ้าฝรั่น

ชื่ออื่น ๆ : หญ้าฝรั่น ชื่อสามัญ : Saffron, True Saffron, Spanish Saffron และ Crocus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocus sativus Linn. วงศ์ : IRIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าฝรั่น จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีความสูงของลำต้นประมาณ 10-30 เซนติเมตร ลำต้นจะอยู่ใต้ดิน และมีหัวเป็นเมล็ดกลมสีน้ำตาล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ...

สิงหโมรา

ชื่ออื่นๆ: ผักหนามฝรั่ง (กรุงเทพฯ), ว่านสิงหโมรา (ไทย) ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtosperma Johnstonii N.E.Br. ชื่อวงศ์: ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สิงหโมรา เป็นไม้ล้มลุก ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นสั้นพ้นผิวดินขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ลำต้นเป็นสีชมพูอ่อน ใบสิงหโมรา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกใกล้ราก แทงออกมาจากหัวใต้ดิน ลักษณะของใบเป็นรูปเงี่ยงใบหอกถึงรูปหัวลูกศร ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม...

สัก

ชื่ออื่น : ปายี้, เส่บายี้, เป้อยี, ปีฮือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn.f. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สัก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรงสูงได้ถึง 30 เมตร ผลัดใบในฤดูร้อน เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องตื่นเล็ก ๆ สีเทา โคนต้นมักเป็นพูต่ำ ๆ ใบสัก...

โสมพันปี

ชื่ออื่น : ยางดำ (อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : – ชื่อวงศ์ : – ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โสมพันปี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 3-5 ฟุต ลำต้นฉ่ำน้ำ เปลือกต้นเรียบมันสีดำ กิ่งอ่อนสีเขียว มีขนเล็กนุ่มปกคลุม ใบโสมพันปี ใบเดี่ยวรูปไข่กลับ โคนเรียวแหลม กว้างราว 1 นิ้ว...

แสลงพัน

ชื่ออื่น : ปอเจี๊ยน, เสี้ยวเครือ, เสี้ยวส้ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia bracteata (Benth.) ชื่อวงศ์ : FABACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แสลงพัน เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ใบแสลงพัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือกลม กว้าง 3-12 เซนติเมตร ยาว 3-15 เซนติเมตร  ปลายเป็นแฉกลึก ประมาณ 1/3 ของความยาวใบ ...

ลำดวน

ชื่ออื่น : หอมนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour. ชื่อวงศ์ : Annonaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำดวน เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกสีเทา ผิวเรียบ ทรงพุ่มรูปกรวยคว่ำ และแน่นทึบ ลำต้นตรง แตกกิ่งใบ จำนวนมาก เมื่อลำต้นแก่เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอมดำ มีรอยแตกตามแนวยาวลำต้น กิ่งอ่อนมีสีเขียวสด...

เลี่ยน

ชื่ออื่น : เลี่ยน , เคี่ยน, เกรียน, เลี่ยนใบหใญ่, เฮี่ยน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melia azedarach Linn. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เลี่ยน เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร กิ่งเปราะ ใบเลี่ยน เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง...

ระย่อม

ชื่ออื่น ๆ : กะย่อม (ใต้), เข็มแดง, ย่อมตีนหมา (เหนือ-พายัพ), กอเหม่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละย่อม(สุราษฎร์), ตูมคลาน, มะโอ่งที, คลาน, สะมออู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ชื่อวงศ์ :   Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ระย่อม เป็นพรรณไม้พุ่ม...