วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขับระดูขาว"

แท็ก: ขับระดูขาว

หญ้าถอดปล้อง

ชื่ออื่น : เครือเซาะปอยวา, แยปอ, หญ้าเงือก, หญ้าหูหนวก, หญ้าถอดบ้อง  ชื่อวิยาศาสตร์ : Equisetum debile Roxb. ชื่อวงศ์ : EQUISETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าถอดปล้อง เป็นพืชชั้นต่ำที่มีท่อลำเลียง ไม่มีดอก ลำต้นกลม สีเขียว ภายในกลวง มีรอยแตกขนานตามยาวของลำต้น รูปทรงกระบอก สูงถึง 1...

ส้มป่อย

ชื่ออื่น :  ส้มป่อย(นครราชสีมา ภาคเหนือ), ส้มพอดี(ภาคอีสาน), ส้มขอน(แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Acacia concinna (Willd.) DC. ชื่อวงศ์ :   LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ส้มป่อยเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น สูง 3-6 เมตร เถามีเนื้อแข็ง ผิวเรียบสีน้ำตาล ขนาดใหญ่ มีหนามเล็กแหลมตามลำต้น กิ่งก้านและใบ ไม่มีมือเกาะจะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เถาอ่อนสีน้ำตาลแดง มีขนกำมะหยี่หรือขนสั้นหนานุ่ม ใบส้มป่อย เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ...

เล็บเหยี่ยว

ชื่ออื่นๆ : หมากหนาม, หนามเล็บเหยี่ยว, มะตันขอ(ภาคเหนือ), ยับยิ้ว(ภาคใต้), พุทราขอ, เล็ดเหยี่ยว, เล็บเหยี่ยว(ภาคกลาง), แสงคำ(นครศรีธรรมราช), สั่งคัน(สุราษฎร์ธานี ระนอง), ตาฉู่แม, โลชูมี(เชียงใหม่), เล็บแมว, ยับเยี่ยว(นครราชสีมา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var oenoplia ชื่อวงศ์ : Rhamnaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เล็บเหยี่ยว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เนื้อแข็ง...

ฝ้ายขาว

ชื่ออื่น ๆ : ฝ้าย, ฝ้ายไทย, ฝ้ายหีบ, ฝ้ายขาว ชื่อสามัญ : cotton plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium herbaceum Linn. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝ้ายขาว เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลักษณะของลำต้นเป็นสีเขียว ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-1.5 ฟุต ใบฝ้ายขาว...

นางแย้ม

ชื่ออื่น ๆ : โช่วมู่ลี (จีนกลาง), เช่าหมกหลี (แต้จิ๋ว), ส้วนใหญ่ (นครราชสีมา), ปิ้งสมุทร (เชียงใหม่), ปิ้งช้อน, ปิ้งชะมด (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นางแย้ม เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นตั้งตรง ต้นนั้นจะมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย...

ตะไคร้หอม

ชื่ออื่น ๆ : ตะไคร้แดง, ตะไครมะขูด, จะไคมาขูด ชื่อสามัญ : Citronella Grass ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon nardus (Linn.)Rendle ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตะไคร้หอม เป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า สูงประมาณ 2 เมตร ลำต้นแตกจากเหง้าใต้ดินเป็นกอ ลำต้นเป็นข้อๆ ใบตะไคร้หอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปขอบขนานปลายแหลม ใบยาวกว่าตะไคร้บ้าน ลักษณะของใบกว้าง 5-20...

ตะโกนา

ชื่ออื่น :  ตะโกนา, โก, นมงัว, มะโก, มะถ่าน, ไฟผี, พระยาช้างดำ ชื่อสามัญอ :  Ebony ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Diospyros rhodocalyx Kurz ชื่อวงศ์ :  Ebenaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ตะโกนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 8 – 15 เมตรลำต้นเปลา ตรง แต่แตกกิ่งต่ำ...

ช้าแป้น

ชื่ออื่น : มะเขือดง, ดับยาง, ผ่าแป้ง, ฝ้าแป้ง, สะแป้ง, ฉับแป้ง(สุโขทัย), ฝ่าแป้ง(ภาคเหนือ), มั่งโพะไป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขาตาย, ขากะอ้าย(ภาคใต้), หูควาย(ยะลา), สมแป้น(เพชรบุรี),  เอี๋ยเอียงเฮียะ(แต้จิ๋ว), แหย่เยียนเยวียะ(จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์  : Solanum erianthum D. Don ชื่อวงศ์  : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ช้าแป้น เป็นพรรณไม้พุ่มจะมีขนอยู่ทั้งต้น และจะผลัดใบตามฤดูกาล ลำต้นมีความสูงประมาณ...

จำปี

ชื่ออื่น ๆ : ป๋ายหลานฮัว(จีนกลาง), แปะหลั่งฮวย(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : White Champaka ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia alba DC. ( M.longifolia Bl. ) ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จำปี เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มซึ่งกิ่งก้านนี้จะเปราะและหักง่าย ลำต้นจะสูงถึง 20 เมตร ...

จิกเขา

ชื่ออื่น : ตองหมอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia pendula King. ชื่อวงศ์ : BARRINGTONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จิกเขา เป็นไม้ยืนขนาดเล็กสูงประมาณ 5 – 13 เมตร ใบจิกเขา ใบใหญ่ยาวเรียวคล้ายชมพู่ ใบโตประมาณ 3 นิ้วมือ ยอดอ่อนมีสีชมพูปนเขียว ดอกจิกเขา ดอกออกเป็นช่อห้อยยาว เกสรสีแดงปลายมีสีเหลือง ส่วนที่ใช้เป็นยา...