วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2017
แท็ก โพสต์แท็กกับ "ขับผายลม"

แท็ก: ขับผายลม

ทำมัง

ชื่ออื่น : ชะมัง, แมงดาต้น, ไม้แมงดา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litsea Petiolata Hook.f. ชื่อวงศ์ : LAURACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ทำมัง เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-15 ม. ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปกรวยกว้างหรือรูปไข่ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ หรือแตก เป็นสะเก็ดเล็กบางๆ และมีรอยด่างสีขาวกระจายทั่วไป ใบทำมัง ใบเดี่ยว...

สมอทะเล

ชื่ออื่น : กระหุด (กลาง), คูระ, กือเราะ, คือรัก (มลายู-ใต้), กุระ, กุลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sapium indicum Willd. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สมอทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม ปลายกิ่งเรียว...

ยอป่า

ชื่ออื่น : ยอป่า(นครราชสีมา ทั่วไป), คุย (พิษณุโลก), อุ้มลูกดูหนัง (สระบุรี), สลักป่า, สลักหลวง (ภาคเหนือ), ยอเถื่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda elliptica Ridl. ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ยอป่า เป็นไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5 เมตร...

มะพลับ

ชื่ออื่น : มะพลับ, ม่ากาลับตอง, ม่ากับต๋อง(เชียงราย), พลับ, มะสูละ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  มะพลับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเปลาตรง มีความสูงของต้นประมาณ 8-15 เมตร ทรงพุ่มกลมทึบ เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทาปนดำ หรือบางทีแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามยาว ส่วนเนื้อไม้เป็นสีขาว ...

พริกชี้ฟ้า

ชื่ออื่น : พริกเดือยไก่, พริกหนุ่ม, พริกหลวง(ภาคเหนือ), พริกแล้ง(เชียงใหม่), พริกมัน, พริกเหลือง(กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum annuum var. acuminatum Fingerh. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พริกชี้ฟ้า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1-3 ปี มีความสูงได้ประมาณ 0.3-1.2 เมตร ลำต้นเปราะหักง่าย...

พญายา

ชื่ออื่น ๆ : พญายา(กลาง ราชบุรี), ขะแจะ (เหนือ), ตุมตัง (ตะวันออกเฉียงเหนือ), ตะนาว (มอญ),  พุดไทร ชะแจะ, กระแจะจัน, พินิยา, ฮางแกง, กระแจะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

เพกา

ชื่ออื่น ๆ : มะลิดไม้, มะลิ้นไม้, ลิดไม้(เหนือ), หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นช้าง(เงี้ยว-เหนือ), ลิ้นฟ้า(เลย), เบโก(มลายู-นราธิวาส), กาโด้โด้ง(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ดอก๊ะ, ด๊อกก๊ะ, ดุแก(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum Vent. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEA ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เพกา เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบสูงประมาณ...

ผักแพวแดง

ชื่ออื่น : ผักแผ่วแดง, ผักแผ่วสวน, อีแปะ, ละอองใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Iresine herbstii Hook. f. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักแพวแดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 50 เซนติเมตร ต้นสีแดงสด ใบผักแพวแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปโล่แกมรูปไข่ รูปวงรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง...

ตาตุ่มทะเล

ชื่ออื่น : ตาตุ่ม (กลาง), บูตอ (ปัตตานี), มูตา (กระบี พังงา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria agallocha L. ชื่อวงศ์ : Euphobiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตาตุ่มทะเล เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีความสูง 10-18 เมตร สีของเปลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ลำต้นแตก เป็นร่องยาวตามลำต้น มียางสีขาวที่เป็นพิษต้องระมัดระวังไม่ให้ยางเข้าสู่ปากหรือตาเด็ดขาด และที่ผิวของเปลือกยังมีตุ่มเล็กๆ...

ดองดึง

ชื่ออื่น ๆ : คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน(ชลบุรี), ก้ามปู, ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู(กลาง), พันมหา(นครราชสีมา), มะขาโก้ง(เหนือ) ดองดึงหัวขวาน, ด้ามขวาน, หัวฟาน ชื่อสามัญ : Climing Lily, Turks cap, Superb Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gloriosa superba Linn. ชื่อวงศ์...