จันทน์กะพ้อ

จันทน์กะพ้อ

ชื่อสมุนไพร : จันทน์กะพ้อ ชื่ออื่นๆ : เขี้ยวงูเขา, จันทน์พ้อ, จันพอ […]

ชาด

ชาด

ชื่อสมุนไพร : ชาด ชื่ออื่นๆ : […]

พะยอม

พะยอม

ชื่ออื่น : พะยอม, กะยอม(เชียงใหม่), ขะยอม(ลาว), แคน(เลย), […]

ยางนา

ยางนา

ชื่อสมุนไพร : ยางนา ชื่ออื่นๆ : […]

เหียง

เหียง

ชื่อสมุนไพร : เหียง ชื่ออื่นๆ :  สะแบง […]

เหียง

เหียง

ชื่อสมุนไพร : เหียง ชื่ออื่นๆ :  สะแบง […]

Scroll to top