Tuesday, October 3, 2023
Home Search

COMPOSITAE - search results

If you're not happy with the results, please do another search
ก้นจ้ำขาว

ก้นจ้ำขาว

ชื่อสมุนไพร :        ก้นจ้ำขาวชื่ออื่นๆ :               กี่นกไส้, ปืนนกไส้, ปีกนกไส้ชื่อสามัญ :            beggar's tick,...
กระชับ

กระชับ

ชื่อสมุนไพร : กระชับชื่ออื่น ๆ : มะขะขัดน้ำ(ภาคเหนือ), หญ้าผมยุ่ง(เชียงใหม่) ขี้อัน,เกี๋ยงน้ำ(ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขี้อันน้ำ(นครพนม), ขี้อันดอน(ขอนแก่น,เลย), ขี้ครอก(ราชบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthium strumarium Linn.ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระชับ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านของมันมีขนขึ้นประปราย ใบกระชับ มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม ใบจักเว้าเป็น 3-5 แฉก ริมขอบใบหยิกเป็นซี่ฟันปลา เนื้อใบบาง พื้นผิวหลังและใต้ท้องใบหยากสาก ใบมีขนาดกว้างประมาณ...
กระต่ายจันทร์

กระต่ายจันทร์

ชื่ออื่น ๆ : กระต่ายจันทร์, หญ้าจาม(เชียงใหม่), กะต่าย, หญ้ากะต่ายจาม, หญ้าต่ายจาม, กะต่ายจาม, กระต่ายจาม(ภาคกลาง), หญ้ากระจาม(สุราษฎร์), หญ้าจาม(ชุมพร), เหมือดโลด(นคาราชสีมา), โฮ่วเกี๋ยอึ้มเจี๋ยะเช้า (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centipeda minima (Linn.) A.Br. & Ascher.ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระต่ายจันทร์ เป็นพรรณไม้ล้มลุกฤดูเดียว ที่มีลำต้นทอดนอนเลื้อยแผ่ไปตามพื้นดินที่ชื้นเย็น ลำต้นมีขนาดเล็กและแตกกิ่งก้านมาก ส่วนปลายจะแตกกิ่งก้านชูตั้งขึ้นเล็กน้อย หรืออาจชูได้สูงถึง...
กะพวมมะพร้าว

กะพวมมะพร้าว

ชื่อสมุนไพร : กะพวมมะพร้าว ชื่ออื่นๆ :  กะพวม, งวงช้าง (ภาคใต้), ขี้อ้น (ยะลา), จวง, อ้ายเหนียวหมา (นครศรีธรรมราช), ตอนเลาะ (กระบี่), นวลแป้ง (สุราษฎร์ธานี), สมองกุ้ง (ตรัง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia arborea Ham. ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กะพวมมะพร้าว เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 7-15 ม....
กะเม็งตัวผู้

กะเม็งตัวผู้

ชื่อสมุนไพร : กะเม็งตัวผู้ชื่ออื่น ๆ : ฮ่อมเกี่ยวคำ (เชียงใหม่), กะเม็งดอกเหลือง (คนไทย), อึ้งปั้วกีเชา (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia chinensis (Osbeck). Merr.ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกะเม็งตัวผู้ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นเลื้อยและชูขึ้น ลำต้นสูงประมาณ 4-20 นิ้ว ใบกะเม็งตัวผู้ มีลักษณะเป็นรูปหอกแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมเรียว โคนใบสอบแคบ ริมขอบใบเป็นหยักตื้น หลังใบและใต้ท้องใบ มีขนขึ้นประปราย...
กะเม็งตัวเมีย

กะเม็งตัวเมีย

ชื่อสมุนไพร : กะเม็งตัวเมียชื่ออื่น ๆ : กะเม็งตัวเมีย, กะเม็ง(ภาคกลาง), ฮ่อมเกี่ยว(ภาคเหนือ), บั้งก็เช้า(ประเทศจีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrata (L.) L.ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกะเม็งตัวเมีย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง มีความสูงประมาณ 4-32 นิ้ว ลักษณะลำต้นมีขนหรือบางต้นก็ค่อนข้างเกลี้ยง ลำต้นมีกิ่งก้านแตก ที่โคนต้น ใบกะเม็งตัวเมีย มีลักษณะเป็นรูปรี หรือรูปหอก ปลายใบแหลมเรียว โคนใบสอบแคบ ริมขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ผิวเนื้อใบเกลี้ยง ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.5-2.5...
แก่นตะวัน

แก่นตะวัน

ชื่อสมุนไพร : แก่นตะวันชื่ออื่นๆ : แห้วบัวตอง , ทานตะวันหัว , มันทานตะวัน , โทปินัมเบอร์ (ฝรั่งเศส) , กิราโซล (อิตาลี)ชื่อสามัญ : Jerusalem artichoke , Sunchoke  ,  Sunrootชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus...
โกฐกระดูก

โกฐกระดูก

ชื่อสมุนไพร : โกฐกระดูกชื่ออื่นๆ : บักเฮียง (จีนแต้จิ๋ว), มู่เชียง (จีนกลาง)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saussurea lappa Clarkeชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโกฐกระดูก จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีความสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นมีขนาดเล็กและมีขนขึ้นปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ใบโกฐกระดูก ใบมีขนาดใหญ่ เป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปสามเหลี่ยม โคนใบเว้าเข้าหากัน ส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยลักษณะคล้ายหนาม หน้าใบเป็นสีเขียวและมีขนหยาบ ๆ ขึ้นปกคลุม ส่วนหลังใบเป็นสีเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกโกฐกระดูก ก้านดอกยาว ดอกเป็นสีม่วงเข้ม ผลโกฐกระดูก ผลมีลักษณะเป็นเส้นแบนยาว เมื่อผลแก่จะแตกออก ส่วนที่ใช้เป็นยา : รากแห้ง สรรพคุณ...

โกฐเขมา

ชื่ออื่น : โกฐเขมา, โกฐหอม, ซังตุ๊ก, ชางจู๋ชื่อวิทยาศาสตร์ : Atractylodes lancea (Thunb.) DC.ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโกฐเขมา จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีความสูงได้ประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะกลมเป็นร่อง ใบโกฐเขมา เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนแผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ลักษณะของใบมีหลายรูปแบบหรือเป็นรูปหอก ขอบใบมีขนครุยหรือหยักเป็นฟันเลื่อย ใบบริเวณกลางต้นมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับ รูปไข่กลับแกมรี รูปรีแคบ หรือรูปใบหอกกลับ ส่วนใบบริเวณใกล้โคนต้นจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ ขอบใบเรียบหรือหยักแบบขนนก 3-5 แฉก ก้านใบสั้น...
โกฐจุฬาลัมพา

โกฐจุฬาลัมพา

ชื่อสมุนไพร : โกฐจุฬาลัมพาชื่ออื่นๆ : โกฐจุฬาลัมพา, โกฐจุฬาลัมพาจีน, โกฐจุฬา, ชิงฮาว, แชเฮาชื่อวิทยาศาสตร์ : Artemisia annua L.ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโกฐจุฬาลัมพา เป็นไม้ล้มลุก มีอายุเพียงปีเดียว มีความสูงได้ประมาณ 0.7-2 เมตร แตกกิ่งมาก ทั้งต้นมีกลิ่นแรง มีขนขึ้นประปราย หลุดร่วงได้ง่าย ใบโกฐจุฬาลัมพา ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ เนื้อใบบาง กว้าง 2-6 ซม. ยาว...
ขลู่

ขลู่

ชื่อสมุนไพร : ขลู่ชื่ออื่น ๆ : หนาดงัว, หนาดวัว, หนวดงั่ว, หนวดงิ้ว (อุดรธานี), ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน), ขลู่ (ภาคกลาง), คลู, ขลู (ภาคใต้), หลวน ซี (จีนกลาง), หล่วงไซ (แต้จิ๋ว)ชื่อสามัญ : Indian Marsh...
คำฝอย

คำฝอย

ชื่อสมุนไพร : คำฝอย ชื่ออื่น ๆ : คำยุ่ง, คำยอง, ดอกคำ( ภาคเหนือ ), คำ(ทั่วไป) ชื่อสามัญ : Safflower , american Saffron ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius Linn. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นคำฝอย เป็นไม้ล้มลุก มีความสูงประมาณ 40-130 เซนติเมตร มีลำต้นเป็นสัน...
ดาวกระจาย

ดาวกระจาย

ชื่อสมุนไพร :  ดาวกระจาย ชื่ออื่นๆ :  ดอกกระจาย(ไทย), แหลมนกไส้, หญ้าแหลมนกไส้, ปืนนกไส้(ภาคเหนือ), ปังกุกโคหน่วย(จีน), กุ่ยเจินเฉ่า, ผอผอเจิน(จีนกลาง) ชื่อสามัญ : Cosmos, Mexican Aster ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens bipinnata L. ชื่อวงศ์ : Compositae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวกระจาย เป็นพืช ชนิด ไม้ดอกล้มลุก มีขนาดความสูงประมาณ 0.30-1.50...
ดาวเรืองฝรั่ง

ดาวเรืองฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ดาวเรืองฝรั่ง ชื่ออื่นๆ : ดาวเรืองน้อย, คำปู้จู้น้อย, โพชีโทงซะ, โพทองชา, ยี่สุ่น, ดาวเรืองหม้อ (กรุงเทพฯ) ชื่อสามัญ : Calendula, Pot Marigold, Scotch Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calendula officinalis Linn. ชื่อวงศ์ : Asteraceae หรือ...
โด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม

ชื่อสมุนไพร : โด่ไม่รู้ล้ม ชื่ออื่น ๆ : หนาดมีแคลน(สุราษฎร์ธานี), ตะชีโกวะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หญ้าไฟนกคุ่ม, หนาดผา(กะเหรี่ยง), หนาดผา, เคยโป้, หญ้าไก่นกคุ่ม, หญ้าปราบ, หญ้าสามสิบสองหาบ(ภาคใต้), คิงไฟนกคุ่ม(ชัยภูมิ), ขี้ไฟนกคุ่ม(เลย) ชื่อสามัญ : elephant’s foot ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elephantopus scaber L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น กลม ชี้ตรง สูง 10-30...