สลัดไดป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Euphobia antiquorum  L.
วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ Triangular Spurge, Malayan Spurge Tree
ชื่ออื่น สลัดไดป่า (ภาคกลาง) เคียะผา (ภาคเหนือ) กะลำพัก (นครราชสีมา) เคียะเลี่ยม หงอนงู (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น สูงประมาณ 8 เมตร ลำต้นกิ่งอวบน้ำมี 3-6 เหลี่ยมตามแนวสัน ที่สันมีหนาม ผิวสีเขียว ถ้าแก่จัดมีสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวขุ่น ใบ เดี่ยว มีจำนวนน้อย ออกตามแนวสัน รูปไข่กลับ ปลายใบกลม ดอก เป็นช่อสั้นๆ มีใบประดับออกเป็นคู่ตรงข้าม และมีใบประดับย่อยขนาดเล็กๆ รูปครึ่งวงกลมติดอยู่รอบดอก ในหนึ่งช่อดอกจะมีดอกเพศผู้หลายๆ ดอก และมีดอกเพศเมียดอกเดียว ผล เป็นผลสด

ส่วนที่เป็นพิษ  น้ำยางสีขาว
สารพิษ 
: เป็นสารพวก deoxyphorbol ช่น euphorbin ี tetracyclic diterpene ป็นต้น
การเกิดพิษ 
:  น้ำยางถ้าถูกผิวหนังจะคันแดงแสบ ถ้าเข้าตา ตาจะอักเสบ ถ้ารับประทานยางเป็นยาถ่ายอย่างแรง
การรักษา
 :

 • ถ้าถูกภายนอก
  1.  ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง
  2.  ใช้ยาที่เข้าสเตียรอยด์ทา

 • ถ้ารับประทาน
  1.  ให้เอาส่วนที่เหลือออกให้มากที่สุด โดยให้รับประทาน activated chrcoal (ถ่าน)
  2.  ล้างท้องหรือทำให้อาเจียน
  3.  รักษาตามอาการ