รำเพย

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Thevetia peruviana  L.
ิ่อพ้อง  
Cerbera thevetia  L., Thevetia neriifolia  uss.
วงศ์ : 
 Apocynaceae
ชื่อสามัญ :
  
Trumpet Flower, Yellow Campanilla, Yellow Oleander, Lucky Nut
ชื่ออื่น : 
 กระบอก  กะทอก บานบุรี ยี่โถฝรั่ง ดอกกระบอก (กรุงเทพฯ) รำพน (ภาคกลาง) แซน่าวา แซะศาลา (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้พุ่มสูงได้ถึง 4 เมตร  แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มใหญ่ ใบ เดี่ยว รูปเรียวยาว ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบขนาน แผ่นใบแคบมาก ใบจัดแบบสลับ ดอก เดี่ยว หรือเป็นช่อสั้นๆ มีดอก 3 สี คือ ต้นดอกสีขาว ดอกสีเหลือง และดอกสีส้ม  กลีบดอกรูปคล้ายกรวย โคนติดกัน แปลายแบ่งออกเป็น 5 กลีบ จัดซ้อนกัน ผล เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างกลม สีเขียว ห้อยลง เมื่อแก่จัดสีดำ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม

ส่วนที่เป็นพิษ  น้ำยาง เมล็ด
สารพิษ : 
    เป็นพวก glycosides thevetin, thevetoxic อกฤทธิ์คล้าย digitalis ต่ออกฤทธิ์ช้ากว่า
การเกิดพิษ 
:  น้ำยางถูกผิวหนัง จะมีอาการแพ้เป็นผื่นคัน แดง แสบ ถ้าเคี้ยวเมล็ดจะรู้สึกชาที่ลิ้นและปาก มีอาการปวดแสบปวดร้อน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ อาจท้องเสีย ง่วงนอน ม่านตาขยาย ความดันลดลง หัวใจเต้นผิดปกติ ชีพจรเต้นช้าลง ถ้ามีอาการมากและรักษาไม่ทันท่วงทีอาจตายได้ (เด็กรับประทาน 1-3 เมล็ด ผู้ใหญ่รับประทาน 8-12 เมล็ด อาจตายได้)
การรักษา :

  • ส่งโรงพยาบาลด่วน

  • ทำให้อาเจียนโดยให้ยาพวก ipecac เพื่อเอาเศษพิษที่ยังไม่ถูกดูดซึมออก

  • ให้ activated charcoal (ถ่าน) รับประทานเพื่อเอาเศษพิษที่ยังไม่ถูกดูดซึมออก

  • ต้องตรวจวัดปริมาณ potassium และ magnesium ใน serum ทุกชั่วโมง

  • ตรวจคลื่นหัวใจ ควบคุมอัตราความเร็วของการบีบตัวของหัวใจ

  • รักษาตามอาการ