ยี่โถ

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Nerium indicum  L.
วงศ์ : 
 
Apocynaceae
ชื่อสามัญ :
  Sweet Oleander, Rose Bay, Ceylon Tree
ชื่ออื่น : 
 ยี่โถฝรั่ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร มียางสีขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปเรียว ยาวปลายและโคนใบแหลม ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีแดง สีเหลือง มีทังชนิดกลีบลา และชนิดกลีบซ้อน มีกลิ่นหอมเมื่อบานใหม่ๆ กลีบดอก เชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวยปลาย 5 แฉก ผล เป็นฝัก รูปเรียวยาว แก่จัดผลแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีขน

ส่วนที่เป็นพิษ  น้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม และทุกส่วนของต้น
สารพิษ : 
    เป็น cardiotonic glucosides เช่น neriin, oleandrin เป็นต้น ออกฤทธิ์คล้าย digitalis
การเกิดพิษ 
:  ถ้ารับประทานทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาพร่า มองไม่ชัด ถ้ามากจะเพื่อคลั่ง หัวใจเต้นอ่อน โลหิตลดลง อาจตายได้
การรักษา
  

  • ส่งโรงพยาบาลด่วน

  • ทำให้อาเจียนโดยให้ยาพวก ipecac เพื่อเอาเศษพิษที่ยังไม่ถูกดูดซึมออก

  • ให้ activated charcoal (ถ่าน) รับประทานเพื่อเอาเศษพิษที่ยังไม่ถูกดูดซึมออก

  • ต้องตรวจวัดปริมาณ potassium และ magnesium ใน serum ทุกชั่วโมง

  • ตรวจคลื่นหัวใจ ควบคุมอัตราความเร็วของการบีบตัวของหัวใจ

  • รักษาตามอาการ