ชื่อวิทยาศาสตร์:   Monstera deliciosa      Liebm.
วงศ์ : Araceae
ชื่อสามัญ Mexican breadfruit, Swiss cheese plant
ชื่ออื่น พลูฉีก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นไม้เลื้อยที่มีรากตามข้อ มีรากออกตามข้อของลำต้น ช่วยในการเกาะยึด ก้านใบยาว ใบคล้ายรูปหัวใจ แผ่นใบอาจเว้าลึกหลายแห่ง หรือไม่เว้าเลยก็มี ใบมีสีเขียวเป็นมัน ดอกสีขาวออกเป็นช่อเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ยอด

ส่วนที่เป็นพิษ  ยางจากต้น และสารจากต้น
สารพิษ : 
  สารในต้น สารพิษและสารเคมีอื่นๆ calcium oxalate, lycorine alkaloids 
การเกิดพิษ 
: ถ้าเคี้ยวเข้าไปจะทำไห้ปาก ลิ้น เพดาน แสบและร้อนแดง เกิดอาการอาเจียน ท้องเสียเล็กน้อย เนื่องจากสารพิษไประคายเคือง mucosa และไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการอาเจียน 
การรักษา
 เมื่อได้รับสารพิษจากต้นให้ยาระงับปวดจำพวก meperidine(Demerol) บ้วนปากและกลั้วคอ รับประทาน aluminum magnesium hydroxide งดอาหารจำพวกไขมัน ให้อาหารอ่อนๆ

บทความก่อนหน้านี้ตาตุ่มทะเล
บทความถัดไปหนุมานนั่งแท่น