ผักบุ้งทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Ipomoea pes-caprae  ( L.) R.br.
วงศ์ :
  
Convolvulaceae
ชื่อสามัญ :
 
Goat’s Foot  Creeper, Beach Morning Glory 
ชื่ออื่น : 
 ละบูเลาห์ (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
 ไม้เลื้อยล้มลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรือดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกล้ทะเล ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว แผ่นใบกว้าง โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึก ดอก ช่อ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง กลีบดอกติดกันปลายบานคล้ายปากแตร ดอกบานตอนเช้า บ่ายๆ จะหุบเหี่ยว ผล เป็นผลแห้งแตกได้

ส่วนที่เป็นพิษ  เมล็ด
สารพิษ : 
  
การเกิดพิษ 
:  ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง หวาดผวาคล้ายวิกลจริต
การรักษา