ชื่อวิทยาศาสตร์:    Lantana camara  L.
วงศ์ :  Verbenaceae
ชื่อสามัญ  Cloth of Gold, Hedge Flower, Orange Sedge
ชื่ออื่น  ก้ามกุ้ง เบญจมาศป่า (ภาคกลาง) ขะจาย ตาปู มะจาย (แม่ฮ่องสอน) ขี้กา คำขี้ไก่ (เชียงใหม่) ดอกไม้จีน (ตราด)  ยี่สุ่น (ตรัง)  สามสิบ (จันทบุรี)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ไม้พุ่มสูงได้ถึง 40-90 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขนทุกส่วน ยกเว้นกลีบดอกและผล ใบ เดี่ยว แผ่นใบสากมีขน ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก ช่อ ดอกย่อยขนาดเล็กมาก มีหลายสี เช่น สีขาว ชมพู เหลือง ม่งและแดง ผล ขนาดเล็ก กลม สีเขียว สุกสีดำ

ส่วนที่เป็นพิษ ลแก่แต่ยังไม่สุก และใบ
สารพิษ : 
   ในใบพบสาร triterpenes ื่อ lantadene A และ B lantadene A ีพิษมากกว่า lantadene B ละสารขม corchorin 
การเกิดพิษ 
: สาร lantadene A และ B  เป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง แต่ไม่เป็นพิษต่อตับ แต่อนุพันธ์ของมันเป็นพิษต่อตับ ในเมล็ดมีสาร glycosides corchoroside A และจะกระตุ้นหัวใจ ส่วนสารขม corchorin กินมากทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ม่านตาขยาย ชีพจรผิดปกติ และอาจหมดสติ
การรักษา
  

  • ล้างท้องทันที

  • ส่งโรงพยาบาล

  • รักษาตามอาการ
    หมายเหตุ  ผกากรองจะมีหลายชนิด บางชนิดเป็นไม้พุ่ม บางชนิดเป็นไม้เลื้อย บางชนิดมีพิษ บางชนิดไม่มีพิษ ดอกหลายสี

บทความก่อนหน้านี้ฝิ่นต้น
บทความถัดไปปัตตาเวีย