ชื่อวิทยาศาสตร์:   Erythrina  Fuscsa  Lour.
ชื่อพ้อง :  Erythrina glauca  Willd.
วงศ์ : 
 
Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Chekring, Coral Bean, Purple Coral-Tree, Swamp 
ชื่ออื่น : 
 ทองหลางน้ำ ทองโหลง (ภาคกลาง) ทองหลางบ้าน (กรุงเทพฯ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบ เรียงสลับ มี 3 ใบย่อย มีหูใบ ใบย่อยรูปไข่หรือโค้ง ใบมีขน ดอกออกเป็นช่อ ดอกออกแบบสลับ ออกที่ยอด ดอกย่อยออกเป็นกระจุก กระจายกันตามก้านดอก ดอกสีแดงอิฐ มีใบประดับรูปไข่ ผลเป็นฝัก เปลือกแข็ง มีขนปกคลุม เมล็ดรูปโค้งแกมขอบขนาน สีน้ำตาลดำหรือดำ

ส่วนที่เป็นพิษ  เมล็ด
สารพิษ : agglutinin, butyric acid, g-amino, erysodine, erysopine, erythraline, erythratidine, erythratine, d-acetyl-ornithine
การเกิดพิษ 
:  ถ้ารับประทานเมล็ดเข้าไป ทำให้คลุ้มคลั่ง คล้ายวิกลจริต
การรักษา
   

บทความก่อนหน้านี้ใบระบาด
บทความถัดไปกัญชา