ชื่อวิทยาศาสตร์:   Euphorbia pulcherrima  Willd.ex Klotzsch.
วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ Poinsettia, Pointed Leaf, Lobster Plant, Chrismas Star
ชื่ออื่น บานใบ (ภาคเหนือ) โพผัน สองระดู (กรุงเทพฯ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบ เดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลม ขอบใบหยัก 2-3 หยัก ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก ช่อ ออกปลายกิ่ง ในหนึ่งช่อดอกมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ร่วมกัน มีใบประดับสีแดงรูปหอกขนาดใหญ่อยู่รอบๆ ช่อดอกเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่เป็นพิษ : น้ำยางสีขาวจากใบ ต้น
สารพิษ : 
 resin   สารออกฤทธิ์เป็นกลุ่ม diterpene ester
การเกิดพิษ 
น้ำยางถูกผิวหนังจะระคายเคืองมาก ผิวหนังเป็นปื้นแดง ต่อมาจะบวมพองเป็นตุ่มน้ำ ภายใน 2- 8 ชั่วโมง ถ้ารับประทานจะทำให้กระเพาะอักเสบ
การรักษา
 : ล้างน้ำยางออกจากผิวหนังโดยใช้สบู่ และน้ำอาจให้ยาทา สเตียรอยด์ ถ้ารับประทานเข้าไปให้เอาส่วนที่ไม่ถูกดูดซึมออกใช้ activated charcoal ล้างท้อง หรือทำให้อาเจียร และรักษาตามอาการ

บทความก่อนหน้านี้ฝิ่นต้น
บทความถัดไปตาตุ่มทะเล