กะลังตังช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Girardinia heterophylla  Decne
วงศ์ : Urticaceae
ชื่อสามัญ Thatch Grass , Wolly Grass, Lalang, Alang-alang
ชื่ออื่น ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง (ภาคเหนือ) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากหนาแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปฝ่ามือ เป็นพู 3-7 พู ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อย ตามก้านใบมีขนเป็นหนามแข็งๆ กอดเล็กสีเขียวอ่อน ออกรวมกันเป็นพวงใหญ่ตามง่ามใบ ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแน่น

ส่วนที่เป็นพิษ  ขนหรือหนามตามส่วนต่างๆทำให้เจ็บ คัน และปวดมาก
สารพิษ 
:
อาการเกิดพิษ 
:  
การรักษา 
: