วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2022

ข้อมูลพืชพิษ

ชุมเห็ดเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์:    Cassia alata  L . วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ :  Ringworm bush, Ringworm senna, Ringworm shrub, Candlestick senna, Candle bush, Candelabra bush, Christmas candle, Empress candle plant, Seven golden candlesticks, Impetigo bush ชื่ออื่น :  ชุมเห็ดเทศ...