Tuesday, September 26, 2023
Home Search

Leguminosae - search results

If you're not happy with the results, please do another search
แคแดง

แคแดง

ชื่อสมุนไพร : แคแดง ชื่ออื่น ๆ : แค, แคบ้านดอกแดง, แคขาว(ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania grandiflora (L.) Desv. ชื่อวงศ์ : Leguminosae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแคแดง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีความสูงประมาณ 3-10 เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอยขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ...
ชิงชัน

ชิงชัน

ชื่ออื่น : ชิงชัน ชื่ออื่น : ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), กระซิบ ประดู่สับ (สุราษฎร์ธานี), เก็ด เก็ดดำ เก็ดแดง (เชียงใหม่), กำพี้ต้น พะยูงหิน (เพชรบูรณ์), ดู่ลาย (ลำปาง), ดู่สะแดน (ภาคเหนือ), พะยูงแกลบ (สระบุรี), พะยูงแดง (พิษณุโลก),...
ชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดไทย ชื่ออื่นๆ :  กิเกีย, หน่อปะหน่าเหน่อ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ชุมเห็ดควาย, ชุมเห็ดนา, ชุมเห็ดเล็ก(ภาคกลาง), พรมดาน(สุโขทัย), ลับมือน้อย(ภาคเหนือ), หญ้าลึกลืน(ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ :  Foetid Cassia ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Senna tora (L.) Roxb. ชื่อวงศ์ :    Leguminosae – Caecalpinoideae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นชุมเห็ดไทย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุราว 1 ปี ต้นมีความสูงประมาณ 0.3-1.3 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 12.3-17.4...
ซัด

ซัด

ชื่อสมุนไพร : ซัด ชื่ออื่นๆ : ลูกซัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonella foenum-graecum   L. ชื่อวงศ์ : Leguminosae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นซัด เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ใบซัด มีใบประกอบคล้ายขนใบนก 3 ใบ มีใบย่อยเป็นรูปใข่ ยาว 1 นิ้ว ขอบใบหยัก ...
ซาก

ซาก

ชื่อสมุนไพร : ซาก ชื่ออื่น ๆ : พันซาด, ซาด, พันซาด(เหนือและอีสาน); ผักฮาก(ภาคเหนือ); เตรีย(สุรินทร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrophleum succirubrum Gagnep. ชื่อวงศ์ : Leguminosae–Caesalpinioideae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นซาก เป็นพรรณไม้ผลัดใบยืนต้นขนาดใหญ่ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ลำต้นตั้งตรงมีความสูงประมาณ 20-35 เมตร ลำต้นมีขนาดใหญ่ ออกใบดกและหนาทึบ เปลือกลำต้นเป็นสีดำ แตกเป็นร่องค่อนข้างลึกตามยาวและตามขวางของลำต้น เนื้อไม้ด้านในเป็นสีขาว และแก่นกลางไม้มีเนื้อแข็งเป็นสีน้ำตาล กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมเล็กน้อย ใบซาก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ มีช่อใบด้านข้าง...
ดูกอึ่ง

ดูกอึ่ง

ชื่อสมุนไพร : ดูกอึ่ง ชื่ออื่นๆ : กระดูกเขียด, กระดูกอึ่ง, กระดูกอึ่งใหญ่, แกลบหูหนู, แปรงหูหนู, แกลบหนู, อึ่งใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium lanceolatum (Dunn.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดูกอึ่ง ไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ ...
แดง

แดง

ชื่อสมุนไพร : แดง ชื่ออื่นๆ : กร้อม (นครราชสีมา), คว้าย, ผ้าน (เชียงใหม่ กาญจนบุรี), ตะกร้อม สะกร๊อม (จันทบุรี), ปราน (สุรินทร์), ไปรน์ (ศรีสะเกษ), ไคว, เพร่, จะลาน, จาลาน (แม่ฮ่องสอน), ตะกร๊อม (จันทบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์...
ถั่วแปบ

ถั่วแปบ

ชื่อสมุนไพร : ถั่วแปบ ชื่ออื่น : ถั่วแปบขาว, ถั่วหนัง, หมากแปบ, มะแปบ(เชียงใหม่), ถั่วแปบน้อย, แปบปลาซิว(สกลนคร), ถั่วแปะยี(ภาคเหนือ), กวาวน้ำ, ถั่วหนัง, ถั่วแล้ง, มะแปน, ถั่วแปยี, ถั่วมะเปกี(ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lablab purpureus (L.) Sweet ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแปบ จัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันที่มีอายุหลายปี ลักษณะของเรือนยอดเป็นรูปทรงกระบอก มีลำต้นอยู่เหนือดิน...
ถั่วแปบช้าง

ถั่วแปบช้าง

ชื่อสมุนไพร : ถั่วแปบช้าง ชื่ออื่นๆ : กันภัย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afgekia sericea Craib ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นถั่วแปบช้าง เป็นไม้เลื้อย ไม้เถาขนาดกลาง มีขนสีเทานุ่มคลุมตามลำต้น มักเลื้อยคลุมยอดหญ้าและไม้พุ่มเตี้ย ใบถั่วแปบช้าง ใบเป็นช่อติดเรียงสลับช่อหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยใบย่อยที่ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ 4-5 คู่ แต่ใบปลายสดของก้านช่อเป็นใบเดี่ยวๆ ใบย่อยเหล่านี้ รูปมนแกมรูปขอบขนาน โคนใบมนแล้วค่อย ๆ สอบเรียวเล็กน้อยไปทางปลายใบ...
ถั่วแระ

ถั่วแระ

ชื่อสมุนไพร : ถั่วแระ ชื่ออื่นๆ : ถั่วมะแฮะ, ย่วนตูแฮะ(ปะหล่อง), เปล๊ะกะแลง(ขมุ), มะแฮะ(ไทลื้อ), พะหน่อเซะ, พะหน่อซิ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Angola pea, Pigeon pea , Congo pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp. ชื่อวงศ์ :...
ทองกวาว

ทองกวาว

ชื่อสมุนไพร : ทองกวาว ชื่ออื่นๆ : กวาว, ก้าว(ภาคเหนือ), ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ(ภาคกลาง), ทองต้น(ราชบุรี), จาน(อุบลราชธานี), จ้า(เขมร-สุรินทร์), จอมทอง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองกวาว ไม้ยืนต้น สูง 12-18 เมตร เปลือกต้นเป็นปุ่มปม...
ทองหลาง

ทองหลาง

ชื่อสมุนไพร : ทองหลาง ชื่ออื่น ๆ : ทองบ้าน, ทองหลางด่าง, ทองหลางใบมนด่าง, ทองหลางลาย, ทองเผือก, ทองหลางดอกแดง ชื่อสามัญ : Erythrina indica. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina orientalis (L) Murr. Var. picta ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองหลาง เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบ มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงประมาณ 18 เมตร ลักษณะบริเวณลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมโค้ง คม ปลายหนามเป็นสีม่วงคล้ำ ผิวเปลือกลำต้นบาง เป็นสีเทา...
ทองหลางป่า

ทองหลางป่า

ชื่อสมุนไพร : ทองหลางป่า ชื่ออื่น : ตองหลาง (แพร่), ทองบก (น่าน), ทองมีดขูด (ภาคเหนือ), ทองหลาง (ภาคกลาง), เก๊าตอง (คนเมือง), ไม้ตองหนาม, ไม้ตองน้ำ (ไทใหญ่) และ ยาเซาะห่ะ (อาข่า) ชื่อสามัญ : Indian Coral Tree และ December...
นนทรี

นนทรี

ชื่อสมุนไพร : นนทรี ชื่ออื่นๆ : กระถินป่า, กระถินแดง(ตราด), สารเงิน(แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Copper pod , Yellow flame ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE– CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นนนทรี เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง ลำต้นค่อนข้างเปลาตรง สูง 8-15 เมตร ชอบขึ้นตามป่าชายหาด เปลือกสีเทาค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ทั่วไป เรือนยอดเป็นรูปร่มหรือทรงกลมกลายๆ...
เนียง

เนียง

ชื่อสมุนไพร : เนียง ชื่ออื่น ๆ : ขางแดง, ชะเนียง, เนียงใหญ่, เนียงนก, ผักหละต้น, พะเนียง, มะเนียง, มะเนียงหย่อง, ยิริงหรือยือริง, ยินิกิง, หย่อง, เจ็งโกล, ตานิงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen ชื่อวงศ์ : Leguminosae–Mimosoideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเนียง ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20...