ชื่ออื่น : ตานส้าน, ถ่านไฟผี, มะเกลือป่า, มะเกลือกา, มะตูมดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros montana Roxb.
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นตานดำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15 เมตร
  • ใบตานดำ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปวงรีขอบขนาน กว้าง 1-5 ซม.ยาว 1.5-2 ซม.
  • ดอกตานดำ แยกเพศ อยู่คนละต้น ดอกตัวผู้ออกดอกที่ซอกใบ้เป็นช่อกลีบดอกสีขาว ดอกตัวเมียออกดอกที่ซอกใบคล้ายดอกตัวผู้แต่ขนาดใหญ่กว่า
  • ผลตานดำ สด รูปทรงกลมแป้นสีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงมีอยู่ 4 กลีบ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เนื้อไม้และราก

สรรพคุณตานดำ :

  • เนื้อไม้และราก รสเมาเบื่อเย็น ขับพยาธิไส้เดือน ตัวตืด แก้พิษตานซาง แก้ผอมแห้ง ละลายำขข้อ ทำให้เกิดความร้อน