วันพุธ, ตุลาคม 5, 2022
หน้าแรก พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด

พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด

พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด เห็ดสมควรจัดเห็ดอยู่ในพืชวัตถุ เนื่องเพราะเห็นนี้ใช้เพาะปลูก และเจริญเติบโตคล้ายพืช