Tuesday, October 3, 2023

เมล็ด

เมล็ด เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กรวยป่า

กรวยป่า

ชื่อสมุนไพร : กรวยป่าชื่ออื่นๆ : ก้วย, ผีเสื้อหลวง, สีเสื้อหลวง(ภาคเหนือ), ขุนเหยิง, บุนเหยิง(สกลนคร), คอแลน(นครราชสีมา), ตวย(เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่, ตานเสี้ยน(พิษณุโลก), ผ่าสาม(นครพนม, อุดรธานี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casearia grewiifolia Vent.ชื่อวงศ์ : FLACOURTIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกรวยป่า เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 เมตร ใบกรวยป่า ใบเดี่ยว...
กระเจานา

กระเจานา

ชื่อสมุนไพร : กระเจานาชื่ออื่นๆ : ขัดมอญตัวผู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กระเจา, เส้ง, ปอเส้ง (เหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus aestuans L.ชื่อวงศ์ : TILIACEAE   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจานา เป็นไม้ล้มลุก ต้นเตี้ยเรี่ยพื้นจนถึงสูง 1 เมตร ลำต้นสีแดง เกลี้ยงหรือมีขน ใบกระเจานา ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร...
กระดอม

กระดอม

ชื่อสมุนไพร : กระดอม ชื่ออื่นๆ : ขี้กาดง, ขี้กาน้อย(สระบุรี), ขี้กาเหลี่ยม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขี้กาลาย(นครราชสีมา), ผักแคบป่า (น่าน), มะนอยจา(ภาคเหนือ), มะนอยหก, มะนอยหกฟ้า(แม่ฮ่องสอน), ผักขาว(เชียงใหม่), ดอม (นครศรีธรรมราช)ชื่อวิทยาศาสตร์: Gymnopetalum chinensis (Lour.) Merr.ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดอม จัดเป็นไม้เถาเลื้อยลำต้นและมีมือเกาะ มีขน และลำต้นมักเป็นห้าเหลี่ยม มักขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด...
กระโดน

กระโดน

ชื่ออื่น ๆ : กระโดน(กลาง-ใต้), ปุยกระโดน(ใต้), ปุย(ใต้-เหนือ), ปุยขาว, พุย(ละว้า-เชียงใหม่), ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เส่เจ๊อะบะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หูกวาง(จันทบุรี), กะนอน(เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Careya sphaerica Roxb.ชื่อวงศ์ : Lecythidaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระโดน ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เปลือกต้นสีดำ หรือสีน้ำตาลดำหนา แตกล่อนเป็นแผ่น มีกิ่งก้านสาขามาก เนื้อไม้สีแดงเข้มถึงสีน้ำตาลแกมแดง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม...
กระไดลิง

กระไดลิง

ชื่ออื่น : กระไดลิง (ราชบุรี), กระไดวอก, มะลืมดำ (ภาคเหนือ), โชกนุ้ย (ชาวบน-ชัยภูมิ), บันไดลิง, ลางลิงชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. et S.S. Larsenชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระไดลิง เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีมือเกาะ ขึ้นพาดพันตามเรือนยอดของต้นไม้ไปได้ไกล เถาแก่แข็ง เหนียว แบน...
กระถิน

กระถิน

ชื่อสมุนไพร : กระถินชื่ออื่นๆ : กระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนองบก(ภาคเหนือ)ชื่อสามัญ : Horse tamarind, Leucaenaชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.) de Witชื่อวงศ์ : FABACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระถิน เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ...
กระทิง

กระทิง

ชื่ออื่น : กระทิง, ทิง, กากะทิง, กระทึง, กากระทึง, สารภีทะเล, เนาวกานชื่อสามัญ : Alexandria laurel , Borneo Mahoganyชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum L.ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทิง เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมหรือ รูปไข่...
กระทืบยอด

กระทืบยอด

ชื่อสมุนไพร : กระทืบยอดชื่ออื่น ๆ : กะทืบยอด (ภาคกลาง), จิยอบต้นตาล (ภาคเหนือ), นกเขาเง้า (โคราช), ทืบยอด (สุราษฎร์), เนี้นซัวเช้า (จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Biophytum sensitivum (L.) DC.ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทืบยอดจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นมีขนาดเล็กตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้าน ลักษณะของลำต้นกลมเป็นปล้องข้อ เปลือกต้นเป็นสีแดงเรื่อ...
กวาวต้น

กวาวต้น

ชื่ออื่น : กวาวต้น, กวาวต้นกวาว, ก๋าว, จอมทอง, จ้า, จาน, ทอง, ทองกวาวทองต้น, ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ, ต้นจาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPLIODEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกวาวต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ลำต้นมักจะคดงอและแตกกิ่งต่ำ เปลือกต้นสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นๆมีน้ำยางใสๆ...
กอก

กอก

ชื่ออื่น : กอก, มะกอกฝรั่ง, มะกอกหวาน (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ : Jew’s plum, Otatheite appleชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias cytherea Sonn.วงศ์ : Anacardiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กอก เป็นไม้ต้น สูง 7-12 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาหรือน้ำตาลแดง ใบกอก เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว ใบย่อยรูปไข่ค่อนข้างเรียวแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย ดอกกอก ออกเป็นช่อแบบเพนิเคิล ตามปลายยอด ดอกย่อยมีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว ฐานรองดอกมีสีเหลือง เป็นดอกสมบูรณ์เพส ผลกอก รูปไข่หรือรูปกระสวย...
กะเพรา

กะเพรา

ชื่อสมุนไพร : กะเพราชื่ออื่น ๆ : กระเพรา, กะเพราแดง, กะเพราขาว (ภาคกลาง), ก่ำก้อขาว, ก่ำก้อดำ, กอมก้อขาว, กอมก้อดำ(เชียงใหม่-ภาคเหนือ), ห่อตูปลู, ห่อกวอซู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อสามัญ : Sacred Basil, holy Basilชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum Linn.วงศ์ : LABRATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกะเพรา ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูงประมาณ 0.3...
กัญชา

กัญชา

ชื่อสมุนไพร :          กัญชาชื่ออื่น ๆ :                ยานอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)               ...
กัญชาเทศ

กัญชาเทศ

ชื่อสมุนไพร : กัญชาเทศชื่ออื่นๆ : ซ้าซา (นครพนม) ส่านํ้า (เลย) ผักหนอกช้าง (น่าน) เอี้ยะบ่อเช่า (จีน)ชื่ออังกฤษ : Motherwort, Siberian Motherwort, Lion’s Tail, Honeyweed, Greasy-bushชื่อวิทยาศาสตร์  : Leonurus sibiricus Linn.ชื่อวงศ์ : LABIATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัญชาเทศ เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 ปี...
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อสมุนไพร : กัลปพฤกษ์ชื่ออื่นๆ :  ชัยพฤกษ์, กาลพฤกษ์, กานล์ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib.ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นพลัดใบขนาดเล็กถึงกลาง พบได้มากทางภาคอีสาน และภาคเหนือ มีความสูงลำต้นได้มากกว่า 12 เมตร แตกกิ่งในระดับต่ำ ทอดกิ่งในแนวตั้งขึ้นด้านบน มีทรงพุ่มแบนกว้าง มีทรงพุ่มโปร่ง ไม่หนาทึบ เปลือกลำต้นมีลักษณะเรียบ ผิวเปลือกมีสีเทา...
กาแฟ

กาแฟ

ชื่อสมุนไพร : กาแฟชื่ออื่นๆ :  กาแฟอาราบิก้าชื่อสามัญ : kofi, coffee, koffie, Brazilian coffee, Arabian coffee.ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coffea arabica  L.ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกาแฟ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม สีเขียว ใบกาแฟ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาว 12-15...