Saturday, September 23, 2023
Home ตามส่วนที่ใช้ เปลือกหุ้มเมล็ด

เปลือกหุ้มเมล็ด

เปลือกหุ้มเมล็ด เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

คูน

คูน

ชื่อสมุนไพร : คูน, ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย, ปีอยู, เปอโช, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เช็งเชียชัวเพียงเต่า, อาเหล็กปก(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Shower,...
เนียง

เนียง

ชื่อสมุนไพร : เนียง ชื่ออื่น ๆ : ขางแดง, ชะเนียง, เนียงใหญ่, เนียงนก, ผักหละต้น, พะเนียง, มะเนียง, มะเนียงหย่อง, ยิริงหรือยือริง, ยินิกิง, หย่อง, เจ็งโกล, ตานิงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen ชื่อวงศ์ : Leguminosae–Mimosoideae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเนียง ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20...
บัวหลวง

บัวหลวง

ชื่อสมุนไพร :       บัวหลวง ชื่ออื่น ๆ :             บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว ชื่อสามัญ :           Sacred Lotus, Egyptian Lotus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo...