วันพุธ, พฤษภาคม 25, 2022

ราก

ราก เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

ผักโขมจีน

ผักโขมจีน

ชื่อสมุนไพร : ผักโขมจีน ชื่ออื่นๆ :  ผักโขมสวน, ผักขมสี, ผักขมจีน ชื่อสามัญ : Chinese Spinach ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus tricolor L. ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักโขมจีน เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ถึง 1.30 เมตร ส่วนยอดมีขนสั้นปกคลุม สามารถขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ดพันธ์ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ใบผักโขมสวน ใบเป็นใบเดี่ยว...
พิลังกาสา

พิลังกาสา

ชื่อสมุนไพร : พิลังกาสา ชื่ออื่นๆ : ลังพิสา(ตราด), ทุลังกาสา, รวมใหญ่(ชุมพร), ตาปลา, ราม, จิงจำ, จ้ำก้อง, มาตาอาแย, ปือนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb. ชื่อวงศ์ : Myrsinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นพิลังกาสา เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร แต่อาจสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม หรือเป็นเหลี่ยม...
บอน

บอน

ชื่อสมุนไพร : บอน ชื่ออื่นๆ : เผือก, กลาดีกุบุเฮง, กลาดีไอย์, ขื่อที้พ้อ, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, ตุน, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia esculenta (L.) Schoot ชื่อวงศ์ : ARACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นบอน เป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน...
ครอบจักรวาล

ครอบจักรวาล

ชื่อสมุนไพร : ครอบจักรวาล ชื่ออื่น ๆ : ครอบ, ตอบแตบ, บอบแปบ, มะก่องเข้า(พายัพ), ก่อนเข้า(เชียงใหม่), โผงผาง( โคราช ), ครอบตลับ, ครอบฟันสี, หญ้าขัดหลวง, หญ้าขัดใบป้อม, ขัดมอนหลวง ชื่อสามัญ : Country mallow, Indian mallow ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon indicum (L.) Sweet วงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ครอบจักรวาล...
พวงชมพูดอกขาว

พวงชมพูดอกขาว

ชื่อสมุนไพร : พวงชมพูดอกขาว ชื่ออื่น : ชมพูพวง(กรุงเทพฯ), พวงนาค(ภาคกลาง), หงอนนาค(ปัตตานี) ชื่อสามัญ :  Chain of love, Confederate Vine, Coral vine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antigonon leptopus Hook & Arn. ชื่อวงศ์ :   Polygonaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นพวงชมพูดอกขาว เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อยที่มีเถาขนาดเล็ก มีมือเกาะสำหรับเกาะพันต้นไม้หรือกิ่งอื่น เพื่อการทรงตัว...
กระถิน

กระถิน

ชื่อสมุนไพร : กระถินชื่ออื่นๆ : กระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนองบก(ภาคเหนือ)ชื่อสามัญ : Horse tamarind, Leucaenaชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.) de Witชื่อวงศ์ : FABACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระถิน เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ...
กำลังวัวเถลิง

กำลังวัวเถลิง

ชื่อสมุนไพร : กำลังวัวเถลิงชื่ออื่นๆ : กำลังวัวเถลิง, กำลังทรพี, ชะแมบ (ตราด), ช้าวัวเถลิง, ปูน, ปูนทา (ใต้),แหลขี้ควายชื่อวิทยาศาสตร์ : Anaxagorea luzonensis A.Grayวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกศาสตร์ : ต้นกำลังวัวเถลิง เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่มเลื้อยโดยที่ลำต้นมีหนามแข็งห่างๆ เห็นชัดเจน และบริเวณกิ่งจะมีรยางค์เป็นตะขอ ใบกำลังวัวเถลิง ใบเป็นรูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง ประมาณ 3– 6 เซนติเมตร ยาว 10-16 ซม. โคนใบกลม...
ลำพู

ลำพู

ชื่อสมุนไพร : ลำพู ชื่ออื่น : ปาด ชื่อสามัญ : Cork tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sonneratia caseolaris (L.) Engl. ชื่อวงศ์ : SONNERATIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลำพู เป็นไม้ยืนต้น ขึ้นอยู่ชายเลนที่น้ำท่วมถึง มีรากงอกขึ้นเหนือพื้นดิน ลำต้นสูง 10-25 เมตร ทรงพุ่ม กิ่งก้านห้อยย้อยลง ...
มะหวด

มะหวด

ชื่อสมุนไพร : มะหวด ชื่ออื่นๆ : สีหวด(นครราชสีมา), กำซำ, กะซ่ำ, มะหวด(ภาคกลาง), ชันรู, มะหวดบาท, มะหวดลิง(ภาคตะวันออกเฉียงใต้), กำจำ(ภาคใต้), ซำ(ทั่วไป), นำซำ มะจำ(ภาคใต้), มะหวดป่า, หวดคา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สีฮอกน้อย, หวดลาว(ภาคเหนือ), หวดฆ่า(อุดรธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. ชื่อวงศ์ : Sapindaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...
มะกรูด

มะกรูด

ชื่อสมุนไพร : มะกรูด ชื่ออื่น ๆ :  ส้มกรูด, ส้มมั่วผี(ภาคใต้), มะหูด(หนองคาย), ส้มมะกรูด(ภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Leech Lime, Kaffir Lime, Porcupine orange ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะกรูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้เป็นเนื้อแข็ง เปลือกเรียบมีสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมากตั้งแต่ระดับล่างของลำต้นทำให้มีลักษณะเป็นพุ่ม ตามลำต้น และกิ่งมีหนามแหลมยาว ใบมะกรูด เป็นใบประกอบ...
กำจัดเถา

กำจัดเถา

ชื่ออื่น : กำจัดเถาชื่ออื่นๆ : กำจัดเครือ, สรรพลังวน, งูเห่า (อุดรธานี), กำจัดหน่วย (ภาคใต้เรียก)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กำจัดเถา เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้น และกิ่งมีหนามแหลมกระจายห่างๆ ใบกำจัดเถา ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ยาวได้ถึง 40 ซม. ก้านใบและแกนใบมีหนามแหลม มีใบย่อย 2-4...
มะเขือยาว

มะเขือยาว

ชื่อสมุนไพร : มะเขือยาว ชื่ออื่น ๆ : มะเขือยาว, มะเขือหำม้า, มะแขว้ง, มะแข้งคม, มะเขือป้าว(ภาคเหนือ), มะเขือฝรั่ง(กรุงเทพฯ), มะเขือขาว, มะเขือจานมะพร้าว, มะเขือกระโปกแพะ, มะเขือจาน(ภาคกลาง), สะกอวา, ยั่งมูไล่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เกียจี้(จีน) ชื่อสามัญ : Egg Plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum melongena Linn. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะเขือยาว เป็นพรรณไม้ล้มลุก...
สวาด

สวาด

ชื่อสมุนไพร : สวาด ชื่ออื่น : หวาด, บ่าขี้แฮด(เชียงใหม่), หวาด, ตามั้ด, มะกาเลิง(ภาคใต้), สวาด(ภาคกลาง), มะกาเล็ง(เงี้ยว-เชียงใหม่), ดามั้ด(มลายู-สตูล) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสวาด เป็นไม้เถาเลื้อยพันกับต้นไม้อื่นโดยใช้หนามช่วยในการประคอง ตามลำต้น กิ่งก้าน และเส้นใบมีหนามโค้งแหลม ใบสวาด เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่...
แสลงใจ

แสลงใจ

ชื่อสมุนไพร :  แสลงใจ ชื่ออื่นๆ :  แสลงทม, แสลงเบื่อ (นครราชสีมา), แสงโทน, แสลงโทน (โคราช), แสงเบื่อ (อุบลราชธานี), โกฐกะกลิ้ง, กระจี้, กะกลิ้ง, ตูมกาแดง (ภาคกลาง), ดีหมี, ว่านไฟต้น ชื่อสามัญ :   Nux-vomica Tree, Snake Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Strychnos nux-vomica L. ชื่อวงศ์ :   Strychnaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่...
ข้าวฟ่างสมุทรโคดม

ข้าวฟ่างสมุทรโคดม

ชื่อสมุนไพร : ข้าวฟ่างสมุทรโคดมชื่ออื่น ๆ : มกโคดม, มุทโคดม(ภาคใต้), ข้าวป้างนก, ข้าวป้างหางช้าง(ภาคเหนือ), เกาเลี้ยง, ฮวงซู่ (จีน)ม จังหันมะพุด, สมุทรโคดม (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ : Negro Guinea Grass, Millet Grass,Sorghumชื่อวิทยาศาสตร์ : Sorghum vulgare Pers.วงศ์ : GRAMINEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ข้าวฟ่างสมุทรโคดม เป็นพรรณไม้จำพวกหญ้า ลำต้นนั้นจะกลมและมีความสูงประมาณ...