Sunday, September 24, 2023

ฝัก

ฝัก เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กระถิน

กระถิน

ชื่อสมุนไพร : กระถินชื่ออื่นๆ : กระถินไทย, กระถินบ้าน(ภาคกลาง), กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก(ราชบุรี), ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา(ภาคใต้), ผักก้านถิน(เชียงใหม่), ผักหนองบก(ภาคเหนือ)ชื่อสามัญ : Horse tamarind, Leucaenaชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.) de Witชื่อวงศ์ : FABACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระถิน เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ...
กวาวต้น

กวาวต้น

ชื่ออื่น : กวาวต้น, กวาวต้นกวาว, ก๋าว, จอมทอง, จ้า, จาน, ทอง, ทองกวาวทองต้น, ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ, ต้นจาน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPLIODEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกวาวต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง ลำต้นมักจะคดงอและแตกกิ่งต่ำ เปลือกต้นสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นๆมีน้ำยางใสๆ...
ขี้เหล็กเทศ

ขี้เหล็กเทศ

ชื่อสมุนไพร : ขี้เหล็กเทศ ชื่ออื่น ๆ : ขี้เหล็กผี, พรมดาน, ชุมเห็ดเล็ก(ภาคกลาง), ขี้เหล็กเผือก, หมากกะลิงเทศ, ลับมืนน้อย, ผักเห็ด (ภาคเหนือ), กิมเต่าจี้, ม่อกังน้ำ (จีน), ผักจี๊ด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Coffee Senna ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia occidentalis Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นขี้เหล็กเทศ เป็นพรรณไม้ปีเดียวตาย ลำต้นมีความสูง 1-2...
บัวหลวง

บัวหลวง

ชื่อสมุนไพร :       บัวหลวง ชื่ออื่น ๆ :             บัวหลวงแดง, บัวหลวงขาว ชื่อสามัญ :           Sacred Lotus, Egyptian Lotus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo...
เพกา

เพกา

ชื่อสมุนไพร : เพกา ชื่ออื่น ๆ : มะลิดไม้, มะลิ้นไม้, ลิดไม้(เหนือ), หมากลิ้นก้าง, หมากลิ้นช้าง(เงี้ยว-เหนือ), ลิ้นฟ้า(เลย), เบโก(มลายู-นราธิวาส), กาโด้โด้ง(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ดอก๊ะ, ด๊อกก๊ะ, ดุแก(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum Vent. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEA ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เพกา เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบสูงประมาณ 4-20 ม. ลำต้นและกิ่งก้านจะมีรูระบายอากาศ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนเปลือกนั้นจะเรียบเป็นสีเทา และบางทีก็จะแตกออกเป็นรอยตื้น ๆ...
มะขามแขก

มะขามแขก

ชื่อสมุนไพร : มะขามแขก ชื่อสามัญ : Alexandria senna, Alexandrian senna Indian senna ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna alexandrina P. Miller ชื่อวงศ์ : Fabaceae (Leguminosae–Caesalpinioideae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะขามแขก จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 0.5-1.5 เมตร ต้นมะขามแขกเป็นพืชทนแร้ง ไม่ชอบที่น้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้รากเน่า สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ลักษณะร่อนมีความอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการใช้ต้นกล้า ใบมะขามแขก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยเป็นรูปวงรีและรูปใบหอก...
มะรุม

มะรุม

ชื่อสมุนไพร : มะรุม ชื่ออื่น ๆ : มะรุม, ผักอีฮืม, มะค้อนก้อม, บ่าค้อนก้อม(ภาคเหนือ), มะรุม(ภาคกลาง), ผักอีฮุม(ภาคอีสาน) ชื่อสามัญ : Horse Radish Tree, Drumstick Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam. ชื่อวงศ์ : MORINGACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะรุม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นเป็นพุ่มโปร่ง เนื้อไม้อ่อน เปลือกแตกร่อน...
โมกหลวง

โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร : โมกหลวง ชื่ออื่นๆ : พุด, โมกทุ่ง, โมกใหญ่, มูกหลวง, มูกมันน้อย, โมกเขา, พุด, พุทธรักษา, ยางพุด(เลย), มูกมันหลวง, หนามเนื้อ(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wall.ex G.Don ชื่อวงศ์ : Apocynaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โมกหลวง เป็นไม้พุ่มผลัดใบ หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง...
ลั่นทมดอกขาว

ลั่นทมดอกขาว

ชื่อสมุนไพร : ลั่นทมดอกขาว ชื่ออื่นๆ : ลีลาวดี, จำปาขอม, ลั่นทมขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria alba L., Plumeria obtusa L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลั่นทมดอกขาว เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาออกไป มีกิ่งก้านที่เปราะและอุ้มน้ำลำต้นสูงประมาณ 4-6 เมตร และมีน้ำยางสีขาว ใบลั่นทมดอกขาว ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันไปแบบขั้นบันได แต่ใบจะไปดกที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับตรงปลายมน โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบด้านบนมีผิวมันสีเขียวเข้ม...
ลั่นทมดอกแดง

ลั่นทมดอกแดง

ชื่อสมุนไพร : ลั่นทมดอกแดง ชื่ออื่นๆ :  ลั่นทม, ลั่นทมแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L. ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลั่นทมดอกแดง เป็นไม้พุ่ม สูง 3-6 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านผิวขรุขระและอวบ สีน้ำตาลปนเทา มีน้ำยางสีขาว ใบลั่นทมดอกแดง ใบเรียงเวียนสลับถี่บริเวณปลายกิ่ง ใบเดี่ยวรูปไข่กลับแกมรูปหอก กว้าง 5-10 เซนติเมตร...
ส้มป่อย

ส้มป่อย

ชื่อสมุนไพร :  ส้มป่อย ชื่ออื่นๆ : ส้มขอน , ส้มคอน (ไทยใหญ่,แม่ฮ่องสอน) , ส้มพอดี (อีสาน) , ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Acacia concinna (Willd.) DC. ชื่อวงศ์ :   LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นส้มป่อย เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น สูง 3-6 เมตร...