Thursday, September 28, 2023

ผล

ผล เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กรดน้ำ

กรดน้ำ

ชื่อสมุนไพร :          กรดน้ำชื่ออื่น ๆ :                หนวดแมว, ขัดมอนเล็ก (ภาคกลาง)            ...
กระเจี๊ยบมอญ

กระเจี๊ยบมอญ

ชื่อสมุนไพร : กระเจี๊ยบมอญชื่ออื่นๆ : กระเจี๊ยบ, มะเขือทวาย, มะเขือมอญ(ภาคกลาง), มะเขือพม่า, มะเขือมื่น, มะเขือละโว้(ภาคเหนือ), กระเจี๊ยบเขียวชื่อสามัญ : Ladies’ Finger, Lady’s Finger, Okraชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus esculentus (L.) Moenchชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจี๊ยบมอญ เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.5-2 เมตร มีขนทั่วไป ใบกระเจี๊ยบมอญ เป็นใบเดี่ยว...

กระแจะ

ชื่อสมุนไพร : กระแจะชื่ออื่น ๆ : พญายา(กลาง ราชบุรี), ขะแจะ(เหนือ), ตุมตัง(ตะวันออกเฉียงเหนือ), ตะนาว(มอญ), พุดไทร, ชะแจะ, กระแจะจัน, พินิยา, ฮางแกงชื่อวิทยาศาสตร์ : Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem.ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระแจะ เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื้อไม้สีขาว เปลือกต้นสีน้ำตาล ขรุขระ ลำต้นและกิ่งมีหนาม...
กระชับ

กระชับ

ชื่อสมุนไพร : กระชับชื่ออื่น ๆ : มะขะขัดน้ำ(ภาคเหนือ), หญ้าผมยุ่ง(เชียงใหม่) ขี้อัน,เกี๋ยงน้ำ(ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขี้อันน้ำ(นครพนม), ขี้อันดอน(ขอนแก่น,เลย), ขี้ครอก(ราชบุรี)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthium strumarium Linn.ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระชับ เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านของมันมีขนขึ้นประปราย ใบกระชับ มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม ใบจักเว้าเป็น 3-5 แฉก ริมขอบใบหยิกเป็นซี่ฟันปลา เนื้อใบบาง พื้นผิวหลังและใต้ท้องใบหยากสาก ใบมีขนาดกว้างประมาณ...
กระดอม

กระดอม

ชื่อสมุนไพร : กระดอม ชื่ออื่นๆ : ขี้กาดง, ขี้กาน้อย(สระบุรี), ขี้กาเหลี่ยม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขี้กาลาย(นครราชสีมา), ผักแคบป่า (น่าน), มะนอยจา(ภาคเหนือ), มะนอยหก, มะนอยหกฟ้า(แม่ฮ่องสอน), ผักขาว(เชียงใหม่), ดอม (นครศรีธรรมราช)ชื่อวิทยาศาสตร์: Gymnopetalum chinensis (Lour.) Merr.ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระดอม จัดเป็นไม้เถาเลื้อยลำต้นและมีมือเกาะ มีขน และลำต้นมักเป็นห้าเหลี่ยม มักขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด...
กระโดน

กระโดน

ชื่ออื่น ๆ : กระโดน(กลาง-ใต้), ปุยกระโดน(ใต้), ปุย(ใต้-เหนือ), ปุยขาว, พุย(ละว้า-เชียงใหม่), ขุย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เส่เจ๊อะบะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หูกวาง(จันทบุรี), กะนอน(เขมร)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Careya sphaerica Roxb.ชื่อวงศ์ : Lecythidaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระโดน ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เปลือกต้นสีดำ หรือสีน้ำตาลดำหนา แตกล่อนเป็นแผ่น มีกิ่งก้านสาขามาก เนื้อไม้สีแดงเข้มถึงสีน้ำตาลแกมแดง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม...
กระทงหมาบ้า

กระทงหมาบ้า

ชื่ออื่น ๆ : ผักอ้วนหมู, เครือเขาหมู(ภาคเหนือ), กระทงหมาบ้า, กะทุงหมาบ้า, คันชุน, สุนัขบ้า(ภาคกลาง), มวนหูกวาง(เพชรบุรี), เถาวัน(ปักษ์ใต้), กระทุ้งหมาบ้าชื่อวิทยาศาสตร์ : Dregea volubilis (L.f.) Hook f.ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทุงหมาบ้า เป็นพรรณไม้เลื้อย มีลำต้นเป็นเถากลม เนื้อแข็ง เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นเถาพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ใบกระทุงหมาบ้า เป็นใบเดี่ยว ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายใบยาวเรียวโคนใบมน หรือเว้า ขนาดของใบกวางประมาณ 1.5-4...
กระเบา

กระเบาน้ำ

ชื่อสมุนไพร : กระเบาน้ำชื่ออื่น ๆ : กะเบาข้าวแข็ง, กะเบาข้าวเหนียว, กะเบา, กะเบาเบ้าแข็ง(ภาคกลาง), มะกูลอ, กะตงคง(ลาว-เชียงใหม่), กะดงเบา(ลำปาง), กะเบาใหญ่(นครราชสีมา), เบา, กูลา(ปัตตานี), หัวค่าง(ประจวบ), กะเบาตึก, กะเบาดึก, กราเบา(เขมร), ตั้วโฮ่งจี๊(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydnocarpus anthelminticus Pierre.ชื่อวงศ์ : BIXACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเบาน้ำ เป็นพรรณไม้ยืนต้น ซึ่งมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเทา ใบกระเบาน้ำ มีสีเขียวแก่ เป็นใบเดี่ยว...
กระพังโหม

กระพังโหม

ชื่อสมุนไพร : กระพังโหมชื่ออื่นๆ : หญ้าตดหมา (ลำปาง), ตะมูกปาไหล (อุดรธานี-อีสาน), กระเยีวเผือ(สกลนคร-อีสาน),ผักไหม(เชียงใหม่-เหนือ), เครือไส้ปลาไหล(มหาสารคาม -อีสาน), ตดหมูตดหมา(เหนือ,กลาง) พาโหม (ภาคใต้)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederia foetida  Linn.ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระพังโหม เป็นพืชไม้เถาเลื้อยประเภทล้มลุก ลำต้นมีขนาดเล็กเลื้อยตามพื้นดินหรือเลื้อยพันกับต้นไม้ชนิดอื่น ลำต้นและใบมีลักษณะเป็นยางสีขาวถ้าขยี้แล้วดมจะได้กลิ่นเหม็น ใบกระพังโหม มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ลักษณะที่อยู่ตรงกันข้าม ใบสีเขียวเนื้อใบบาง มีก้านใบสั้นเส้นใบโค้งถึงขอบใบ ใบกว้างประมาณ 3-25 มิลลิเมตร ยาวประมาณ...
กราย

กราย

ชื่ออื่น ๆ : กราย, หางกราย, หนามกราย (ไทยภาคกลาง), แนอาม, ตานแดง, หนองมึงโจ้, แสมดำ, ขี้อ้าย (ภาคเหนือ)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Lanessชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกราย ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 13-22 เมตร ลำต้นตรง โคนต้นอ่อนมักมีกิ่งรยางค์ปรากฏ เมื่อสับจะมียางสีแดงส้มชัดเจน ใบกราย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันหรือออกเกือบตรงกันข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปมนแกมรูปไข่...
กล้วย

กล้วย

ชื่อสมุนไพร : กล้วยชื่ออื่น ๆ : กล้วยหอม, กล้วยใต้, กล้วยพุทธมาลี, กล้วยน้ำว้า, กล้วยพัด, กล้วยหอมจัทน์, กล้วยหอมทอง, กล้วยหอมเขียว, กล้วยน้ำ กล้วยน้ำไท, กล้วยเล็บมือ, กล้วยนาก, กล้วยส้ม, กล้วยหักมุก, กล้วยหอม, กล้วยมณีอ่องชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum  L.ชื่อวงศ์ : MUSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นที่เห็นจะเกิดจากก้านหุ้มซ้อนกันจะมีลำต้นขนาดใหญ่และสูงประมาณ...

กล้วยน้ำไท

ชื่ออื่น : กล้วยน้ำไท, กล้วยหอมเล็กชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (AA group) "Kluai Nam Thai" ชื่อวงศ์ : MUSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยน้ำไท ลำต้นสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร กาบลำต้นเทียมด้านนอกมีประสีดำ ที่โคนมีสีชมพูอมแดง ใบกล้วยน้ำไท ก้านใบตั้ง มีร่องกว้าง...
ก่อหิน

ก่อหิน

ชื่อสมุนไพร : ก่อหินชื่ออื่นๆ : ก่อกินลูก (ตรัง), ก่อตาหมู, ก่อหมาก (อุบลราชธานี), ก่อใบเลื่อม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ก่อหิน (จันทบุรี), ก่อเหิบ (นครพนม)ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Castanopsis piriformis Hickel & A. Camusชื่อวงศ์ : Fagaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นก่อหิน...
กอก

กอก

ชื่ออื่น : กอก, มะกอกฝรั่ง, มะกอกหวาน (ภาคกลาง)ชื่อสามัญ : Jew’s plum, Otatheite appleชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias cytherea Sonn.วงศ์ : Anacardiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กอก เป็นไม้ต้น สูง 7-12 เมตร เปลือกลำต้นสีเทาหรือน้ำตาลแดง ใบกอก เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว ใบย่อยรูปไข่ค่อนข้างเรียวแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย ดอกกอก ออกเป็นช่อแบบเพนิเคิล ตามปลายยอด ดอกย่อยมีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว ฐานรองดอกมีสีเหลือง เป็นดอกสมบูรณ์เพส ผลกอก รูปไข่หรือรูปกระสวย...
กะโบลิง

กะโบลิง

ชื่ออื่น : กะโบลิง, กระโปกลิง, หมังขะอุย, ฮางแกน, หางแก่น, กระโปกหมา, หอมไกลดง, ค้างคาวชื่อวิทยาศาสตร์ : Harpullia arborea (Blanco) Radlk.ชื่อวงศ์ : Sapindaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กะโบลิง เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 10 เมตร  เปลือกต้นสีเทา มีตุ่มประปราย กิ่งอ่อนมีขนยาวหนาแน่น ใบกะโบลิง เป็นใบประกอบ ใบย่อย 6-10 ใบ เรียงสลับ...