Tuesday, September 26, 2023
Home ตามส่วนที่ใช้ ฐานรองดอก

ฐานรองดอก

ฐานรองดอก เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

ทานตะวัน

ทานตะวัน

ชื่อสมุนไพร : ทานตะวัน ชื่ออื่น ๆ : บัวทอง, ชอนตะวัน(ภาคกลาง), เซี่ยงยื้อขุย(จีนกลาง), เหี่ยง, หยิกขุ้ย(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Sunflower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทานตะวัน เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่อายุเพียง 1 ปี ลักษณะของลำต้นเป็นแกนแข็ง ตั้งตรง มีขนขึ้นเป็นกลายแข็ง ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-3.5 เมตร ...