Thursday, June 1, 2023
Home สัตว์วัตถุ สัตว์อากาศ

สัตว์อากาศ

ผึ้ง

ผึ้ง

ผึ้ง ชื่อสามัญว่า giant  honey  bee ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gyrinocheilus anymonier จัดอยู่ในวงศ์  Apidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์อากาศ" คือ สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้ ส่วนที่ใช้เป็นยา : น้ำผึ้ง สรรพคุณ ผึ้ง : ใช้น้ำหวานในรังทำยา สรรพคุณ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ แก้สะอึก แก้ไข้ตรีโทษ
นกพิราบ

นกพิราบ

นกพิราบ ชื่อสามัญว่า Rock pigeon หรือ Rock dove ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Columba livia จัดอยู่ในวงศ์  Columbidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์อากาศ" คือ สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  มูล (ขี้นก) สรรพคุณ นกพิราบ : ใช้มูลทำยา สรรพคุณ แก้ไขเกิดจากพิษตานซาง แก้ซางร้าย (ความร้อนสูงชัก) แก้ลมเบ่ง...
นกยูง

นกยูง

นกยูง ชื่อสามัญว่า Green Peafowl ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Pavo muticus จัดอยู่ในวงศ์  Phasianidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์อากาศ" คือ สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้ ส่วนที่ใช้เป็นยา :   ขน(แววนกยูง ได้จากขนหางนกยูงเพศผู้), ดีนกยูง สรรพคุณ นกยูง : ใช้ขน ทำยา สรรพคุณ แก้ซางลิ้นขาวเป็นฝ้าละออง แก้หละ แก้ซาง ละอองในปาก แก้หอบหืด...

สมุนไพรน่าสนใจ