Tuesday, November 28, 2023
งูเห่า

งูเห่า

งูเห่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Naja naja kaouthia Lesson ชื่อสามัญว่า Thai cobra หรือ common cobra หรือ Siamwse cobra จัดอยู่ในวงศ์ Elapidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : คราบ, กระดูก, ดี, น้ำมัน สรรพคุณ...
เสือ

เสือ

เสือ ชื่อสามัญว่า  Tiger ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Panthera tigris จัดอยู่ในวงศ์  Felidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก สรรพคุณ เสือ : ใช้กระดูก สรรพคุณ บำรุงกระดูก เลือด เนื้อ ไข้ข้อ แก้ปวดเมื่อยหัวเข่า แพทย์แผนไทยรู้จักใช้ส่วนต่างๆของเสือโคร่งเกือบทุกส่วนเป็นเครื่องยา ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเสือโคร่ง เขี้ยว กระดูก...
หมี

หมี

หมี ชื่อสามัญว่า Bear ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ursus arctos จัดอยู่ในวงศ์  Ursidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขี้ยว, กระดูก, ดีหมี สรรพคุณ หมี : เขี้ยว สรรพคุณ ดับพิษ พิษอักเสบ แก้ตัวร้อน แก้พิษตานซาง ปวดในข้อ เส้นเอ็น...
ช้าง

ช้าง

ช้าง ชื่อสามัญว่า  Elephant ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Elephas maximus จัดอยู่ในวงศ์  Elephantidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา :  กระดูก, งา สรรพคุณ ช้าง : ใช้กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระดูก โรคเรื้อน มะเร็ง แพทย์แผนไทยใช้ “งาช้าง” เข้าเครื่องยาหลายขนาน งาช้างเป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า “นวเขี้ยว”...
วัวดำ

วัวดำ

วัวดำ ชื่อสามัญว่า Banteng ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา :   มูล (ขี้วัว) สรรพคุณ วัวดำ : ใช้มูลทำยา สรรพคุณ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ทั้งปวง แก้ไฟลามทุ่ง แก้งูสวัด แก้ลมพิษ แก้ฟกบวม

กวาง

กวาง ชื่อสามัญว่า sambar  หรือ  sambar  deer ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cervus unicolor Kerr จัดอยู่ในวงศ์  Cervidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขาแก่ สรรพคุณ กวาง : เขาแก่ สรรพคุณ แก้ไขกาฬ ไข้พิษ เขาอ่อนบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด...
แมลงสาบ

แมลงสาบ

แมลงสาบ  ชื่อสามัญว่า  Cockroachs ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Blattella germanica Linnaeus จัดอยู่ในวงศ์  Blattidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : มูล (ขี้แมลงสาบ) สรรพคุณ แมลงสาบ : มูล ใช้มูลประกอบยา สรรพคุณ แก้ลิ้นขาวเป็นฝ้า เป็นละออง แก้เม็ดยอด ในปาก แก้ฟกบวมที่มีพิษร้อน แก้กามโรค...
วัวป่า

วัวป่า

วัวป่า ชื่อสามัญว่า Banteng ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขา สรรพคุณ วัวป่า : เขาวัว สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้พิษกาฬ ถอนพิษผิดสำแดง ตับบำรุง ร่างกาย บำรุงตับดี...
ควายเผือก

ควายเผือก

ควายเผือก ชื่อสามัญว่า Albino buffalo ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Bubalus bubalis จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก, น้ำนมควาย, เขาควาย สรรพคุณ ควายเผือก : กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระจำพิษน้ำเหลือง แผลกลาย กาม โรคเข้าข้อออกดอก แพทย์แผนไทยรู้จักใช้น้ำนมควาย เขาควายเผือก และกระดูกควายเผือก เป็นเครื่องยา...

สมุนไพรน่าสนใจ