Thursday, June 1, 2023
หมี

หมี

หมี ชื่อสามัญว่า Bear ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ursus arctos จัดอยู่ในวงศ์  Ursidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขี้ยว, กระดูก, ดีหมี สรรพคุณ หมี : เขี้ยว สรรพคุณ ดับพิษ พิษอักเสบ แก้ตัวร้อน แก้พิษตานซาง ปวดในข้อ เส้นเอ็น...
ช้าง

ช้าง

ช้าง ชื่อสามัญว่า  Elephant ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Elephas maximus จัดอยู่ในวงศ์  Elephantidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา :  กระดูก, งา สรรพคุณ ช้าง : ใช้กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระดูก โรคเรื้อน มะเร็ง แพทย์แผนไทยใช้ “งาช้าง” เข้าเครื่องยาหลายขนาน งาช้างเป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า “นวเขี้ยว”...
วัวดำ

วัวดำ

วัวดำ ชื่อสามัญว่า Banteng ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา :   มูล (ขี้วัว) สรรพคุณ วัวดำ : ใช้มูลทำยา สรรพคุณ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ทั้งปวง แก้ไฟลามทุ่ง แก้งูสวัด แก้ลมพิษ แก้ฟกบวม

กวาง

กวาง ชื่อสามัญว่า sambar  หรือ  sambar  deer ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cervus unicolor Kerr จัดอยู่ในวงศ์  Cervidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขาแก่ สรรพคุณ กวาง : เขาแก่ สรรพคุณ แก้ไขกาฬ ไข้พิษ เขาอ่อนบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด...
แมลงสาบ

แมลงสาบ

แมลงสาบ  ชื่อสามัญว่า  Cockroachs ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Blattella germanica Linnaeus จัดอยู่ในวงศ์  Blattidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : มูล (ขี้แมลงสาบ) สรรพคุณ แมลงสาบ : มูล ใช้มูลประกอบยา สรรพคุณ แก้ลิ้นขาวเป็นฝ้า เป็นละออง แก้เม็ดยอด ในปาก แก้ฟกบวมที่มีพิษร้อน แก้กามโรค...
วัวป่า

วัวป่า

วัวป่า ชื่อสามัญว่า Banteng ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขา สรรพคุณ วัวป่า : เขาวัว สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้พิษกาฬ ถอนพิษผิดสำแดง ตับบำรุง ร่างกาย บำรุงตับดี...
ควายเผือก

ควายเผือก

ควายเผือก ชื่อสามัญว่า Albino buffalo ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Bubalus bubalis จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก, น้ำนมควาย, เขาควาย สรรพคุณ ควายเผือก : กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระจำพิษน้ำเหลือง แผลกลาย กาม โรคเข้าข้อออกดอก แพทย์แผนไทยรู้จักใช้น้ำนมควาย เขาควายเผือก และกระดูกควายเผือก เป็นเครื่องยา...
งูเห่า

งูเห่า

งูเห่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Naja naja kaouthia Lesson ชื่อสามัญว่า Thai cobra หรือ common cobra หรือ Siamwse cobra จัดอยู่ในวงศ์ Elapidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : คราบ, กระดูก, ดี, น้ำมัน สรรพคุณ...
เสือ

เสือ

เสือ ชื่อสามัญว่า  Tiger ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Panthera tigris จัดอยู่ในวงศ์  Felidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก สรรพคุณ เสือ : ใช้กระดูก สรรพคุณ บำรุงกระดูก เลือด เนื้อ ไข้ข้อ แก้ปวดเมื่อยหัวเข่า แพทย์แผนไทยรู้จักใช้ส่วนต่างๆของเสือโคร่งเกือบทุกส่วนเป็นเครื่องยา ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเสือโคร่ง เขี้ยว กระดูก...

สมุนไพรน่าสนใจ