Monday, February 6, 2023
ปลาหมอ

ปลาหมอ

ปลาหมอ ชื่อสามัญว่า Climbing perch, Walking fish ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Anabas testudineus จัดอยู่ในวงศ์  Anabantidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งตัว, ดี สรรพคุณ ปลาหมอ : ใช้ทั้งตัวทำยา สรรพคุณ แก้กระษัยปลาหมอ ดี แก้พยาธิกิน ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ช่วยให้ผมดำ
ควายเผือก

ควายเผือก

ควายเผือก ชื่อสามัญว่า Albino buffalo ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Bubalus bubalis จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก, น้ำนมควาย, เขาควาย สรรพคุณ ควายเผือก : กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระจำพิษน้ำเหลือง แผลกลาย กาม โรคเข้าข้อออกดอก แพทย์แผนไทยรู้จักใช้น้ำนมควาย เขาควายเผือก และกระดูกควายเผือก เป็นเครื่องยา...
ปลากระเบน

ปลากระเบน

ปลากระเบน ชื่อสามัญว่า  Stingray, Ray ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Himantura signifer   จัดอยู่ในวงศ์  Batoidea เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  หนัง สรรพคุณ ปลากระเบน : ใช้หนังทำยา สรรพคุณ ขับเลือดเน่าร้าย หลังจากการคลอดบุตร ขับน้ำคาวปลา
งูเห่า

งูเห่า

งูเห่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Naja naja kaouthia Lesson ชื่อสามัญว่า Thai cobra หรือ common cobra หรือ Siamwse cobra จัดอยู่ในวงศ์ Elapidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : คราบ, กระดูก, ดี, น้ำมัน สรรพคุณ...
ปลาพะยูน

ปลาพะยูน

ปลาพะยูน ชื่อสามัญว่า Dugong ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Dugong dugon จัดอยู่ในวงศ์  Dugongidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขี้ยว สรรพคุณ ปลาพะยูน : ใช้เขี้ยวทำยา สรรพคุณ แก้พิษใช้กาฬ พิษไข้ซาง พิษไข้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ แพทย์แผนไทยใช้ เขี้ยวปลาพะยูน เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งแต่เพื่ออนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ซึ่งหายากมากแล้วจึงไม่ควรใช้ยานี้อีกต่อไป เขี้ยวปลาพะยูน เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า...
หมี

หมี

หมี ชื่อสามัญว่า Bear ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ursus arctos จัดอยู่ในวงศ์  Ursidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขี้ยว, กระดูก, ดีหมี สรรพคุณ หมี : เขี้ยว สรรพคุณ ดับพิษ พิษอักเสบ แก้ตัวร้อน แก้พิษตานซาง ปวดในข้อ เส้นเอ็น...
ปลาวาฬ

ปลาวาฬ

ปลาวาฬ ชื่อสามัญว่า  whale ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Balaenoptera musculus จัดอยู่ในวงศ์  Cetacea เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : น้ำกาม สรรพคุณ ปลาวาฬ : ใช้น้ำกาม ซึ่งเรียกว่า อำพันทอง สรรพคุณ บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ลมวิงเวียน
เสือ

เสือ

เสือ ชื่อสามัญว่า  Tiger ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Panthera tigris จัดอยู่ในวงศ์  Felidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก สรรพคุณ เสือ : ใช้กระดูก สรรพคุณ บำรุงกระดูก เลือด เนื้อ ไข้ข้อ แก้ปวดเมื่อยหัวเข่า แพทย์แผนไทยรู้จักใช้ส่วนต่างๆของเสือโคร่งเกือบทุกส่วนเป็นเครื่องยา ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเสือโคร่ง เขี้ยว กระดูก...
ตะพาบน้ำ

ตะพาบน้ำ

ตะพาบน้ำ ชื่อสามัญว่า mud turtle หรือ soft-shelled turtle ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amyda cartilaginea จัดอยู่ในวงศ์ Trionychidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ดีตะพาบน้ำ สรรพคุณ ตะพาบน้ำ : ใช้ดีทำยา สรรพคุณ ขับลมและเลือด แก้ลมกองละเอียด คือลมวิงเวียนหน้ามือ พิษปวดกระดูก ถอนพิษฟกบวมอักเสบ ถอนพิษสัตว์กัดต่อย ตะพาบน้ำที่พบในยาไทยมักหมายถึงตะพาบน้ำธรรมดา...
ช้าง

ช้าง

ช้าง ชื่อสามัญว่า  Elephant ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Elephas maximus จัดอยู่ในวงศ์  Elephantidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา :  กระดูก, งา สรรพคุณ ช้าง : ใช้กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระดูก โรคเรื้อน มะเร็ง แพทย์แผนไทยใช้ “งาช้าง” เข้าเครื่องยาหลายขนาน งาช้างเป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า “นวเขี้ยว”...
กบ

กบ

กบ ชื่อสามัญว่า  Frog ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Hoplobatrachus rugulosus จัดอยู่ในวงศ์  Ranidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  น้ำมัน สรรพคุณ กบ : ใช้น้ำมัน สรรพคุณ ทาแก้ปวดเมื่อย ขัดยอก เคล็ดกระดูก แก้พิษไข้ ไข้กาฬ (สุมไฟ)
วัวดำ

วัวดำ

วัวดำ ชื่อสามัญว่า Banteng ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา :   มูล (ขี้วัว) สรรพคุณ วัวดำ : ใช้มูลทำยา สรรพคุณ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ทั้งปวง แก้ไฟลามทุ่ง แก้งูสวัด แก้ลมพิษ แก้ฟกบวม
ปูนา

ปูนา

ปูนา ชื่อสามัญว่า Ricefield crabs ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Somanniathelphusa   จัดอยู่ในวงศ์ Parathelphusidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งตัว สรรพคุณ ปูนา : ใช้ทั้งตัว ดำคั้นปนกับสุรา สรรพคุณ แก้ช้ำใน กระจายโลหิต
ผึ้ง

ผึ้ง

ผึ้ง ชื่อสามัญว่า giant  honey  bee ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gyrinocheilus anymonier จัดอยู่ในวงศ์  Apidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์อากาศ" คือ สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้ ส่วนที่ใช้เป็นยา : น้ำผึ้ง สรรพคุณ ผึ้ง : ใช้น้ำหวานในรังทำยา สรรพคุณ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ แก้สะอึก แก้ไข้ตรีโทษ
ปูทะเล

ปูทะเล

ปูทะเล ชื่อสามัญว่า Scylla serrata ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Scylla serrata จัดอยู่ในวงศ์ Portunidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ก้าม สรรพคุณ ปูทะเล : ใช้ก้าม สรรพคุณ ดับพิษกาฬ แก้พิษอักเสบ แก้ไข้ร้อนใน กระหายน้ำ แพทย์แผนไทยใช้  “ก้ามปูทะเลเผา” เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งในการประกอบยาหลายขนาน ตัวอย่างเช่น ยาทาแก้แผลอันเกิดจากไส้ด้วนไส้ลาม ทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนยิ่งนัก...

สมุนไพรน่าสนใจ