วันพุธ, ตุลาคม 5, 2022
จระเข้

จระเข้

จระเข้ ชื่อสามัญว่า  crocodile ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crocodylus niloticus   จัดอยู่ในวงศ์  Crocodylidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ดี, เขี้ยว, หนัง, น้ำมัน สรรพคุณ จระเข้ : ใช้ดี สรรพคุณ ขับเลือดร้าย ขับน้ำคาวปลา แก้โรคตา แก้สันนิบาตหน้าเพลิง แพทย์แผนไทยรู้จักใช้เครื่องยาที่ได้จากจระเข้หลายอย่าง  ที่สำคัญได้แก่ เขี้ยวจระเข้  น้ำมันจระเข้  และหนังจระเข้  ดังนี้ ...
นกยูง

นกยูง

นกยูง ชื่อสามัญว่า Green Peafowl ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Pavo muticus จัดอยู่ในวงศ์  Phasianidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์อากาศ" คือ สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้ ส่วนที่ใช้เป็นยา :   ขน(แววนกยูง ได้จากขนหางนกยูงเพศผู้), ดีนกยูง สรรพคุณ นกยูง : ใช้ขน ทำยา สรรพคุณ แก้ซางลิ้นขาวเป็นฝ้าละออง แก้หละ แก้ซาง ละอองในปาก แก้หอบหืด...
เต่านา

เต่านา

เต่านา ชื่อสามัญว่า  Snail-eating turtles ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Malayemys subtrijuga (Gray) จัดอยู่ในวงศ์  Emydidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  กระดอง, หัว สรรพคุณ เต่านา : ใช้กระดองอก สรรพคุณ ถอนพิษฟกบวมอักเสบ ถอนพิษสัตว์กัดต่อย ทำกระสาย ยาแก้หืด บำรุงน้ำนม หัวเต่า รสจืด คาว มีสรรพคุณแก้ตับทรุด...
ปลาหมึกกระดอง

ปลาหมึกกระดอง

ปลาหมึกกระดอง ชื่อสามัญว่า  Cuttlefish, Rainbow Cuttlefish ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Sepia brevimana, Sepia pharaonis จัดอยู่ในวงศ์ เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :   ลิ้นทะเล สรรพคุณ ปลาหมึกกระดอง : กระดอง หรือ ลิ้นทะเล สรรพคุณ แก้เม็ดยอดในปาก ฆ่าเชื้อโรค กัด สิวฝ้า แก้ปวดท้อง แก้มูกเลือด
แมงดาทะเล

แมงดาทะเล

แมงดาทะเล ชื่อสามัญว่า  Horseshoe Crab ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carcinoscorpius Limulus Mesolimulus Tachypleus จัดอยู่ในวงศ์  Limulidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดอง สรรพคุณ แมงดาทะเล : กระดองรสเค็ม สรรพคุณ ใช้ทำยา แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ซางเด็ก
ม้าน้ำ

ม้าน้ำ

ม้าน้ำ ชื่อสามัญว่า  Thorny Seahorse ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Hippocampus histrix จัดอยู่ในวงศ์ Syngnathidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  ทั้งตัว สรรพคุณ ม้าน้ำ :  ใช้กระดูกทำยา สรรพคุณ แก้โรคไต แก้ปวดหลัง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงกระดูก บำรุงกำลัง
วัวป่า

วัวป่า

วัวป่า ชื่อสามัญว่า Banteng ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos javanicus จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขา สรรพคุณ วัวป่า : เขาวัว สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้พิษกาฬ ถอนพิษผิดสำแดง ตับบำรุง ร่างกาย บำรุงตับดี...
แมลงสาบ

แมลงสาบ

แมลงสาบ  ชื่อสามัญว่า  Cockroachs ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Blattella germanica Linnaeus จัดอยู่ในวงศ์  Blattidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : มูล (ขี้แมลงสาบ) สรรพคุณ แมลงสาบ : มูล ใช้มูลประกอบยา สรรพคุณ แก้ลิ้นขาวเป็นฝ้า เป็นละออง แก้เม็ดยอด ในปาก แก้ฟกบวมที่มีพิษร้อน แก้กามโรค...
ปลาช่อน

ปลาช่อน

ปลาช่อน ชื่อสามัญว่า Snake head fish ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Channa striata Bloch. จัดอยู่ในวงศ์  Channidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  ดีปลาช่อน สรรพคุณ ปลาช่อน :  ใช้ดีทำยา สรรพคุณ แก้ตาต้อ ตาแดง หางตากแห้งแก้โรคในปาก ลิ้นเป็นฝ้า เป็นเม็ด ตัวร้อน นอนสะดุ้ง...

กวาง

กวาง ชื่อสามัญว่า sambar  หรือ  sambar  deer ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cervus unicolor Kerr จัดอยู่ในวงศ์  Cervidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขาแก่ สรรพคุณ กวาง : เขาแก่ สรรพคุณ แก้ไขกาฬ ไข้พิษ เขาอ่อนบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด...
ปลาหมอ

ปลาหมอ

ปลาหมอ ชื่อสามัญว่า Climbing perch, Walking fish ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Anabas testudineus จัดอยู่ในวงศ์  Anabantidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : ทั้งตัว, ดี สรรพคุณ ปลาหมอ : ใช้ทั้งตัวทำยา สรรพคุณ แก้กระษัยปลาหมอ ดี แก้พยาธิกิน ผมร่วงเป็นหย่อมๆ ช่วยให้ผมดำ
ควายเผือก

ควายเผือก

ควายเผือก ชื่อสามัญว่า Albino buffalo ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Bubalus bubalis จัดอยู่ในวงศ์  Bovidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดูก, น้ำนมควาย, เขาควาย สรรพคุณ ควายเผือก : กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระจำพิษน้ำเหลือง แผลกลาย กาม โรคเข้าข้อออกดอก แพทย์แผนไทยรู้จักใช้น้ำนมควาย เขาควายเผือก และกระดูกควายเผือก เป็นเครื่องยา...
ปลากระเบน

ปลากระเบน

ปลากระเบน ชื่อสามัญว่า  Stingray, Ray ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Himantura signifer   จัดอยู่ในวงศ์  Batoidea เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา :  หนัง สรรพคุณ ปลากระเบน : ใช้หนังทำยา สรรพคุณ ขับเลือดเน่าร้าย หลังจากการคลอดบุตร ขับน้ำคาวปลา
งูเห่า

งูเห่า

งูเห่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Naja naja kaouthia Lesson ชื่อสามัญว่า Thai cobra หรือ common cobra หรือ Siamwse cobra จัดอยู่ในวงศ์ Elapidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์บก" คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก ส่วนที่ใช้เป็นยา : คราบ, กระดูก, ดี, น้ำมัน สรรพคุณ...
ปลาพะยูน

ปลาพะยูน

ปลาพะยูน ชื่อสามัญว่า Dugong ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Dugong dugon จัดอยู่ในวงศ์  Dugongidae เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม "สัตว์น้ำ" คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขี้ยว สรรพคุณ ปลาพะยูน : ใช้เขี้ยวทำยา สรรพคุณ แก้พิษใช้กาฬ พิษไข้ซาง พิษไข้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ แพทย์แผนไทยใช้ เขี้ยวปลาพะยูน เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งแต่เพื่ออนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ซึ่งหายากมากแล้วจึงไม่ควรใช้ยานี้อีกต่อไป เขี้ยวปลาพะยูน เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า...

สมุนไพรน่าสนใจ