วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021

สมุนไพรให้สีแต่งอาหาร

  กรรณิการ์

  ชื่ออื่น ๆ : กรรณิการ์, กันลิกา, กรรณิกาชื่อสามัญ : Night Jasmineชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbortristis Linn.ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกรรณิการ์ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 – 4 เมตร ตามลำต้นจะมีรอยเป็นเส้นคาดรอยต้นเป็นช่วงๆ ไปตามข้อต้น เปลือกของลำต้นนั้นมีสีขาว ลักษณะของลำต้นและกิ่งก้านโดยเฉพาะส่วนที่เป็นแขนงและกิ่งอ่อนจะเป็นสี่เหลี่ยม บริเวณแนวสันเหลี่ยมของกิ่งหรือลำต้นมีตุ่มเล็ก ๆ...

  ขนุน

  ชื่ออื่น ๆ : ขนุน, ขะนู (ชอง-จันทบุรี), ขะเนอ (เขมร), ซีคึย, ปะหน่อย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),  นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี),  นากอ  (มลายู-ปัตตานี), เนน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะหนุน (ภาคเหนือ,ภาคใต้), ล้าง,ลาน (ฉาน-เหนือ),  หมักหมี้ (ตะวันออกเฉียงเหนือ),...

  คำแสด

  ชื่ออื่น : คำแสด, กายขัดหิน, ขี้เนื้อ, กือบอ, ซาบอเส่, ขางปอย, ซาดป่า, ขี้เต่า, คำแดง, ทองทวย, มะคาย, แสด, ชาตรีขาว, ทองขาว, แทงทวย, พลับพลาขี้เต่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mallotus philippensis M ชื่อวงศ์ : EUPHOBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ต้นคำแสด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ...

  ฝาง

  ชื่ออื่น ๆ : ฝาง, ฝางเสน(กลาง), ฝางส้ม(กาญจนบุรี), ง้าย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), หนามโค้ง(แพร่), โซปั้ก(จีน) ชื่อสามัญ : Sappan ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ฝาง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถา ผลัดใบ สูง 5-13 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ ทั่วไป ถ้าแก่นและเนื้อไม้มีสีแดงเข้ม รสขมหวาน เรียกว่า “ฝางเสน” ถ้าแก่นมีสีเหลืองส้ม...

  อัญชัน

  ชื่ออื่น : แดงชัน (เชียงใหม่), อัญชัน (ภาคกลาง),เอื้องชัน (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ : Blue Pea, Butterfly Pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L. วงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อัญชัน เป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพัน ยาว 1-5 เมตร ใบอัญชัน เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนานหรือรูปรีแกมไข่กลับ กว้าง 1-3 ซม....

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต