วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มสมุนไพรแก้มะเร็ง

  ทองพันชั่ง

  ชื่ออื่น :  ทองพันชั่ง, ทองคันชั่ง, หญ้ามันไก่, ทองพันคูลาย์(ภาคกลาง), ผกาอ็อมบก และ ต้นดอกข้าวเม่า(สุรินทร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz ชื่อสามัญ : White crane flower ชื่อวงศ์ :   ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทองพันชั่ง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร โคนของลำต้นเป็นเรื้อไม้แกนแข็ง มีกิ่งอ่อนเป็นสีเหลี่ยม ใบทองพันชั่ง ใบเป็นเป็นเดี่ยว ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายใบและโคนใบแหลม ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร...

  พลูคาว (ผักคาวทอง)

  ชื่ออื่น ๆ : ผักเข้าตอง, ผักคาวปลา(ภาคเหนือ), พลูคาว(ภาคกลาง), ผักก้านตอง(แม่ฮ่องสอน), ฮื่อชอเช่า(จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. ชื่อวงศ์ : SAURURACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พลูคาว เป็นพรรณไม้ที่มีขนาดเล็ก และก็ไม่สูงนักส่วนโคนของลำต้นที่แตะดินนั้นจะมีรากออกมาตามข้อของต้น ลำต้นมีสีเขียวและสูงประมาณ 6-20 นิ้ว ใบพลูคาว ออกใบเดี่ยว เรียงสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ปลายแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ มีสีเขียวท้องใบจะมีลายเส้นสีม่วงอ่อน ๆ...

  แพงพวยฝรั่ง

  ชื่ออื่น ๆ : แพงพวยฝรั่ง, นมอินทร์(สุราษฎร์), ผักปอดบก(เหนือ), แพงพวยฝรั่ง, พังพวยฝรั่ง, พังพวยบก, แพงพวยบก(ไทยภาคกลาง) ชื่อสามัญ : Madagascar Periwinkle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catharanthus roseus G. Don ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แพงพวยฝรั่ง เป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนพุ่มเตี้ย มีกิ่งก้านสาขามาก ลำต้น มีความสูงเต็มที่ประมาณ 3 ฟุต ใบแพงพวยฝรั่ง เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน ลักษณะใบเป็นรูปไข่...

  หญ้าปักกิ่ง

  ชื่ออื่นๆ : เล่งจือเช่า(จีน), หญ้าเทวดา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong ชื่อวงศ์ : Commelinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : หญ้าปักกิ่ง เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ขนาดเล็กสูงราว 10-20 เซนติเมตร มีเหง้า ไม่มีลำต้นหลักหรือมีแต่สั้นมาก  รากหนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 1 มิลลิเมตร...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต