วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มยาแก้โรคเรื้อน

  กระเบา

  กระเบาน้ำ

  ชื่ออื่น ๆ : กระเบาน้ำ, กะเบาข้าวแข็ง, กะเบาข้าวเหนียว, กะเบา, กะเบาเบ้าแข็ง(ภาคกลาง), มะกูลอ, กะตงคง(ลาว-เชียงใหม่), กะดงเบา(ลำปาง), กะเบาใหญ่(นครราชสีมา), เบา, กูลา(ปัตตานี), หัวค่าง(ประจวบ), กะเบาตึก, กะเบาดึก, กราเบา(เขมร), ตั้วโฮ่งจี๊(จีน)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydnocarpus anthelminticus Pierre.ชื่อวงศ์ : BIXACEAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเบาน้ำ เป็นพรรณไม้ยืนต้น ซึ่งมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่...

  ดองดึง

  ชื่ออื่น ๆ : ดองดึง, คมขวาน, บ้องขวาน, หัวขวาน(ชลบุรี), ก้ามปู, ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู(กลาง), พันมหา(นครราชสีมา), มะขาโก้ง(เหนือ) ดองดึงหัวขวาน, ด้ามขวาน, หัวฟาน ชื่อสามัญ : Climing Lily, Turks cap, Superb Lily ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gloriosa superba Linn. ชื่อวงศ์ : Colchicaceae (Liliaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดองดึงเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี  เลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น...

  พิลังกาสา

  ชื่ออื่นๆ : ลังพิสา(ตราด), ทุลังกาสา, รวมใหญ่(ชุมพร), ตาปลา, ราม, จิงจำ, จ้ำก้อง, มาตาอาแย, ปือนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb. ชื่อวงศ์ : Myrsinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พิลังกาสา เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร แต่อาจสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม หรือเป็นเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง...

  เลี่ยน

  ชื่ออื่น : เลี่ยน, เคี่ยน, เกรียน, เลี่ยนใบหใญ่, เฮี่ยน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melia azedarach Linn. ชื่อวงศ์ : MELIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เลี่ยน เป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร กิ่งเปราะ ใบเลี่ยน เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ใบย่อยมีจำนวนมาก รูปรีขอบขนาน ขนาดกว้าง 1.5-2.5 ซม....

  สบู่เลือด

  ชื่ออื่นๆ : สบู่เลือด, บัวกือ(เชียงใหม่, เพชรบุรี), บัวเครือ(เพชรบูรณ์), บัวบก(กาญจนบุรี,นครราชสีมา), เปล้าเลือดเครือ(ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania pierrei  Diels ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สบู่เลือด เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดินีขนาดใหญ่ กลมแป้น เปลือกหัวสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวนวล รสชาติมันและเฝื่อนเล็กน้อย ลำต้นแทงขึ้นจากหัว โค้งงอลงสู่พื้นดิน...

  สลอด

  ชื่ออื่น : บะกั้ง (แพร่), มะข่าง, มะคัง, มะตอด, หมากทาง, หัสคืน (ภาคเหนือ), ลูกผลาญศัตรู, สลอดต้น, หมากหลอด, หมากยอง (แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Purging Croton, Croton Oil Plant ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton tiglium L. วงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สลอด เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 2-4...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต