วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

กลุ่มยาแก้ปวดฟัน

  กานพลู

  ชื่ออื่น ๆ : กานพลู, กานพลู(ภาคกลาง) ดอกจันทร์ (เชียงใหม่) จันจี่ (ภาคเหนือ)ชื่อสามัญ : cloveชื่อวิทยาศาสตร์ : cloveEugsnia Aromatica (Caryophyllum) Eugenia caryophyllus Bullock & Harrisonชื่อวงศ์ : MYYRTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกานพลู เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูง ราว9-15 เมตร ผิวของมันเป็นสีเหลืองน้ำตาล ใบกานพลู เป็นสีเขียวเข้ม ผิวของใบเรียบมัน ค่อนข้างหนา ใบยาวประมาณ...

  ข่อย

  ชื่ออื่น ๆ : กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สัมพล (จังหวัดเลย), ข่อย, ส้มพ่อ, ส้มฝ่อ (หนองคายภาคเหนือ), ขรอย, ขันตา, ขอย (ภาคใต้)ชื่อสามัญ : Siamese rough bush, Tooth brush treeชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper Lour.ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นข่อย ค่อนข้างคดงอ...

  ดาวเรืองใหญ่

  ชื่ออื่น : ดาวเรืองใหญ่, คำปู้จู้หลวง(ภาคเหนือ), พอทู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : African Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L. ชื่อวงศ์ : Asteraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นดาวเรือง เป็นไม้ล้มลุก สูง 15-60 ซม. ลำต้นเป็นร่อง สีเขียว แตกกิ่งก้านที่โคน ใบดาวเรือง เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงตรงกันข้าม ใบย่อยมี 11-17 ใบ รูปรี กว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว...

  ผักคราดหัวแหวน

  ชื่ออื่น : ผักคราดหัวแหวน, ผักคราด, ผักเผ็ด, อึ้งฮวยเกี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen ชื่อสามัญ : Para cress , Tooth-ache Plant ชื่อวงศ์ : Asteraceae (COMPOSITAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นผักคราดหัวแหวน เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-40 ซม. ลำต้นมักทอดเลื้อย ปลายยอดตั้ง ต้นสีเขียวปนสีม่วงแดง มีขน ใบผักคราดหัวแหวน เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก...

  ผักชี

  ชื่ออื่น : ผักชี, ผักหอม(นครพนม), ผักหอมน้อย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ผักหอมป้อม(ภาคเหนือ), ยำแย้(กระบี่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coriandrum sativum Linn. ชื่อวงศ์ : APIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ผักชี เป็นไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง ภายในจะกลวงและมีกิ่งก้านที่เล็ก ไม่มีขน มีรากแก้วสั้น แต่รากฝอยจะมีมาก ซึ่งลำต้นนี้จะสูงประมาน 8-15 นิ้ว ลำต้นสีเขียวแต่ถ้าต้นแก่จัดจะออกสีเขียวอมน้ำตาล ใบผักชี ลักษณะการออกของใบจะเรียคล้ายขนนก แต่อยู่ในรูปทรงพัด ซึ่งใบที่โคนต้นนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าที่ปลายต้น...

  มะอึก

  ชื่ออื่น : ‎‎มะอึก,‬ ‪‎มะเขือปู่,‬ ‪‎มะเขือขน,‬ ‪‎หมากขน,‬ ‪‎หมากอึก,‬ ‎หมักอึก,‬ ‪‎บักเอิก,‬ ‪‎อึก,‬ ‎ลูกอึก,‬ ‪‎ยั่งคุยดี‬ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum stramonifolium Jacq. ชื่อวงศ์ : Solanaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  มะอึก เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบมะอึก เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่กว้าง กว้าง 15-25 ซม. ยาว...

  ลำโพง

  ชื่ออื่น ๆ : ลำโพง, ลำโพงขาว, กาสลัก, ลำโพงกาสลัก, ลำโพงแดง, ลำโพงดำ, มะเขือบ้าดอกดำ, มะเขือบ้า, ละอังกะ, เลี้ยก, มั่วโต๊ะโละ, เล่าเอี้ยงฮวย ชื่อสามัญ : Thorn Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datura metel L. var. fastuosa (Bernh.) Danert. ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำโพง เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่ 1-2...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต