วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มยาขับปัสสาวะ

  กระเจี๊ยบแดง

  ชื่ออื่น ๆ : กระเจี๊ยบแดง, กระเจี๊ยบเปรี้ยว(ภาคกลาง), ส้มเก็งเค็ง, ผักเก็งเค็ง(ภาคเหนือ), ส้มปู(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ส้มตะเลงเครง(ตาก) ,ส้มพอเหมาะชื่อสามัญ : Jamaican Sorrel, Rosellaชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa Linn.ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระเจี๊ยบแดง เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก เป็นพืชปีเดียว ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ส่วนลำต้นและกิ่งก้านนั้นจะมีสีม่วงแดง ใบกระเจี๊ยบแดง มีลักษณะอยู่หลายชนิด ขอบใบเว้าลึก...

  ตะไคร้

  ชื่ออื่น :  ตะไคร้, จะไคร้(ภาคเหนือ), ไคร(ภาคใต้), คาหอม(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ห่อวอตะไป่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หัวสิงโต(เขมร-ปราจีนบุรี), ตะไคร้แกง(ทั่วไป) ชื่อสามัญ :   Lemon Grass, Lapine ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Cymbopogon citratus  Stapf. ชื่อวงศ์ :   Poaceae (Gramineae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตะไคร้ เป็นพรรณไม้ล้มลุก จะขึ้นเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะของลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก แข็ง เกลี้ยง และตามปล้องมักมีไขปกคลุมอยู่ เป็นพรรณไม้ที่มีอายุหลายปี ใบตะไคร้ ใบเดี่ยว แตกใบออกเป็นกอ รูปขอบขนาน...

  ทองกวาว

  ชื่ออื่นๆ : กวาว, ก้าว(ภาคเหนือ), ทองกวาว, ทองธรรมชาติ, ทองพรมชาติ(ภาคกลาง), ทองต้น(ราชบุรี), จาน(อุบลราชธานี), จ้า(เขมร-สุรินทร์), จอมทอง(ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทองกวาว ไม้ยืนต้น สูง 12-18 เมตร เปลือกต้นเป็นปุ่มปม สีน้ำตาลอ่อน...

  ทานตะวัน

  ชื่ออื่น ๆ : บัวทอง, ทานตะวัน(ภาคเหนือ), ชอนตะวัน(ภาคกลาง), เซี่ยงยื้อขุย(จีนกลาง), เหี่ยง, หยิกขุ้ย(แต้จิ๋ว) ชื่อสามัญ : Sunflower ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :   ต้นทานตะวัน เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่อายุเพียง 1 ปี ลักษณะของลำต้นเป็นแกนแข็ง ตั้งตรง มีขนขึ้นเป็นกลายแข็ง ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-3.5 เมตร ใบทานตะวัน ใบมีลักษณะเป็นรูปกลมรี...

  พยัพเมฆ

  ชื่ออื่น ๆ : พยัพเมฆ, หญ้าหนวดแมว (ไทย), พยัพเมฆ ชื่อสามัญ : Java Tea, Kidney Tea Plant, Cat is Wiskers ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon stamineus Benth. วงศ์ : LABIATAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พยัพเมฆ เป็นไม้พุ่มล้มลุก ขนาดเล็ก เนื้ออ่อน สูง 30-60 ซม. มีอายุหลายปี ลำต้นและกิ่งก้านค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมเห็นได้ชัดเจน มีสีม่วงแดง...

  รากสามสิบ

  ชื่ออื่น : รากสามสิบ, ม้าสามต๋อน, สามสิบ, ว่านรากสามสิบ, ว่านสามสิบ, ว่านสามร้อยราก, สามร้อยผัว, สาวร้อยผัว,ศตาวรี, สามร้อยราก (กาญจนบุรี), ผักหนาม (นครราชสีมา), ผักชีช้าง (หนองคาย), จ๋วงเครือ (ภาคเหนือ), เตอสีเบาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), พอควายเมะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ชีช้าง, จั่นดิน, ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asparagus racemosus Willd. ชื่อวงศ์ : Asparagaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  สมอพิเภก

  ชื่ออื่น :  ลัน(เชียงราย), สมอแหน(กลาง), แหน, แหนขาว, แหนต้น(เหนือ), สะคู้(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ซิบะดู่(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อสามัญ : Beleric myrobalan วงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สมอพิเภก เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-35 เมตร ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาอมน้ำตาลหรือเป็นสีดำๆ ด่างๆ เป็นแห่งๆ ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ไปตามยาวลำต้น เปลือกในสีเหลือง เรือนยอดกลมแผ่กว้างและค่อนข้างทึบ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนประปราย ...

  สับปะรด

  ชื่ออื่น :  แนะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขนุนทอง, ยานัด, ย่านนัด(ใต้), บ่อนัด(เชียงใหม่), เนะซะ(กะเหรี่ยงตาก), ม้าเนื่อ(เขมร), มะขะนัด, มะนัด(เหนือ), หมากเก็ง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), สับปะรด(กรุงเทพฯ), ลิงทอง(เพชรบูรณ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ananas comosus  (L.) Merr. ชื่อสามัญ :   Pineapple ชื่อวงศ์ :   Bromeliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  สับปะรด เป็นไม้ล้มลุกอายุหลสบปร สูง 90-100 ซม. ลำต้นใต้ดิน ปล้องสั้น ไม่แตกกิ่งก้านมีแต่กาบใบห่อหุ้มลำต้น ใบสับปะรด เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนถี่...

  อินทนิลน้ำ

  ชื่ออื่นๆ : ฉ่วงมู  ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ)  บางอบะซา (มลายู-ยะลา, นราธิวาส) บาเย  บาเอ (มลายู-ปัตตานี) อินทนิล (ภาคกลาง, ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่...

  อ้อยแดง

  ชื่อท้องถิ่น : อ้อยดำ อ้อยขม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saccharum officinarum Linn. ชื่อสามัญ : Black Sugar Cane, Sugar Cane วงศ์ : GRAMINEAE (POACEAE) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : อ้อยแดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 2-5 เมตร มักขึ้นเป็นกอ ลำต้นกลมสีม่วงแดง ลำต้นแข็งแรงมีข้อปล้องชัดเจน มีไขสีขาวปกคลุม เปลือกมีรสขม น้ำไม่ค่อยหวานแหลมเหมือนอ้อยธรรมดา ใบอ้อยแดง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 2.5-5 ซม....

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต