วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มยาขับน้ำนม

  กระทือ

  ชื่ออื่น ๆ : กระทือ, กระทือป่า, แฮวดำ, กะแวน (ภาคเหนือ), เฮียงแดง (แม่อ่องสอน), กะทือชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet Rose. Smith.ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระทือ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมสูงได้ถึง 1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน แตกแขนงเป็นกอ เปลือกเหง้าสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม จะแทงหน่อใหม่ช่วงฤดูฝน ใบกระทือ ใบเดี่ยว...

  กล้วย

  ชื่ออื่น ๆ : กล้วยหอม, กล้วยใต้, กล้วยพุทธมาลี, กล้วยน้ำว้า, กล้วยพัด, กล้วยหอมจัทน์, กล้วยหอมทอง, กล้วยหอมเขียว, กล้วยน้ำ กล้วยน้ำไท, กล้วยเล็บมือ, กล้วยนาก, กล้วยส้ม, กล้วยหักมุก, กล้วยหอม, กล้วยมณีอ่องชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum  L.ชื่อวงศ์ : MUSACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นที่เห็นจะเกิดจากก้านหุ้มซ้อนกันจะมีลำต้นขนาดใหญ่และสูงประมาณ...

  กุ่ยช่าย

  ชื่ออื่น ๆ: กุ่ยช่าย, กูไฉ่ (จีน-แต้จิ๋ว), กุยช่าย, หอมแป้น, ผักแป้น, หัวชูชื่อสามัญ : Chinese Chiveชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium tuberosum Rottlerวงศ์ : ALLIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกุ่ยช่าย เป็นพรรณไม้ที่ปลูกมากในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน จะมีความสูงประมาณ 20-45 ซม. ทั้งต้นจะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใบกุ่ยช่าย จะออกจากโคนต้นเป็นเส้นแบน ยาว กว้างประมาณ...

  ละหุ่ง

  ชื่ออื่น :  ละหุ่ง, มะโห่ง, มะโห่งหิน (ภาคเหนือ), ปี่มั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Ricinus communis  L. ชื่อสามัญ :   Castor Bean ชื่อวงศ์ :   Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ละหุ่ง ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 6 เมตร ละหุ่งขาวลำต้นและก้านใบจะเป็นสีเขียว ละหุ่งแดงลำต้นและก้านใบจะเป็นสีแดง ยอดอ่อนและช่อดอกเป็นนวลขาว ใบละหุ่ง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร รูปฝ่ามือ...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต