วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2021

กลุ่มถ่ายพยาธิ

  แก้ว

  ชื่ออื่น : แก้ว, กะมูนิง(มลายู-ปัตตานี), แก้วขาว(ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่(ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว(ภาคเหนือ), แก้วลาย(สระบุรี), จ๊าพริก(ลำปาง)ชื่อสามัญ :   Andaman satin wood, Chinese box tree, Orange jasmineชื่อวิทยาศาสตร์ :  Murraya paniculata  (L.)...

  ทับทิม

  ชื่ออื่น ๆ : ทับทิม, มะเก๊าะ(ภาคเหนือ), มะก่องแก้ว พิลาขาว(น่าน), หมากจัง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พิลา(หนองคาย), เจียะลิ้ว(จีน) ชื่อสามัญ : Punic Apple, Pomegranate, Granades, Granats, Carthaginian Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Punica granatum Linn. ชื่อวงศ์ : PUNICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นทับทิม เป็นพรรณไม้ยืนต้น หรือพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ลักษณะผิวเปลือกลำต้นเป็นสีเทา ส่วนที่เป็นกิ่งหรือยอดอ่อนจะเป็นเหลี่ยม หรือมีหนามแหลมยาวขึ้น ใบทับทิม มีลักษณะเป็นรูปยาวรี โคนใบมนแคบ...

  มะเกลือ

  ชื่ออื่น ๆ : มะเกลือ, มะเกีย, มะเกือ (พายัพ-ภาคเหนือ), ผีผา (เงี้ยว-ภาคเหนือ), มักเกลือ, หมักเกลือ, มะเกลือ (ตราด), เกลือ (ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Ebony tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. ชื่อวงศ์ : EBENACEAE ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : มะเกลือ เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป...

  มะขาม

  ชื่ออื่น ๆ : มะขาม, มะขามไทย(ภาคกลาง), ส่ามอเกล(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน),  ตะลูบ(นครศรีธรรมราช), อำเปียล(สุรินทร์), มะขามกะดาน, มะขามขี้แมว ชื่อสามัญ : Tamarind ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะขาม เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้นและแข็งแรงมาก ลำต้นมีความสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็ก ๆ ใบมะขาม เป็นไม้ใบรวม จะออกใบเป็นคู่...

  มะเฟือง

  ชื่ออื่น ๆ : มะเฟือง(ทั่วไป), เฟือง(ภาคใต้), สะบือ(เขมร) ชื่อสามัญ : Star Fruit, carambola ชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola Linn. ชื่อวงศ์ : AVERRHOACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะเฟือง เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับตะลิงปลิง มีลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกของลำต้นค่อนข้างขรุขระมีตุ่มเล็ก ๆ ทั่วไป ใบมะเฟือง เป็นใบรวม จะออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามแผง แผงหนึ่งมีประมาณ 7-15...

  มะหาด

  ชื่อเรียกอื่นๆ : มะหาด, ปวกหาด(เชียงใหม่), มะหาดใบใหญ่(ตรัง), หาดขนุน(ภาคเหนือ), ฮัด(ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), หาด(ทั่วไป-ภาคกลาง), เซยาสู้(กะเหรี่ยง-กำแพง), กาแย, ตาแป, ตาแปง(มลายู-นราธิวาส) และ ขนุนป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lakoocha Roxb. ชื่อวงศ์ : MORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  มะหาด เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร ลักษณะเปลาตรง ทรงพุ่มกลมหรือแผ่กว้าง เปลือกลำต้นเป็นสีดำ ต้นแก่ผิวเปลือกจะค่อนข้างหยาบ ขรุขระและแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ...

  เล็บมือนาง

  ชื่ออื่น ๆ : เล็บมือนาง, มะจีมั่ง, จ้ามัง, จะมั่ง(เหนือ), วะดอนิ่ง (มลายู-ยาลา), ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Rangoon Creeper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis Indica Linn. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเล็บมือนาง เป็นพรรณไม้เถาขนาดกลาง ที่แตกกิ่งก้านสาขาหนาทึบและตามลำต้น หรือกิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลอมเทาปกคลุมอยู่แต่ต้นที่แก่ผิวจะเกลี้ยง หรือบางทีก็กลายเป็นหนามไปเลย ต้องหาหลักยืดหรือร้านให้ลำเถาเกาะยึด ใบเล็บมือนาง เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปมนขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือมนและมีติ่งแหลม โคนใบจักเว้าเข้าเล็กน้อย...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต