สารานุกรมสมุนไพร

สารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย

สารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย

ISBN  : 9742773858

Author วุฒิ วุฒิธรรมเวช
Title สารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2540
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 618 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม
Scroll to top