โป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน

ชื่ออื่น : ระวิงระไว พระเจ้ารอบโลก ว่านเข็มพญาอินทร์ (เชียงใหม่) ไม้รับแขก (ภาคกลาง) ว่านมุงเมือง(แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia milii Des Moul.
วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ : Crown of Thorns, Corona de Sespina

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นเป็นเหลี่ยมมนสีน้ำตาล มีหนามแหลม ออกเป็นกระจุก ใบ เดี่ยว ออกบริเวณส่วนปลายลำต้น ไม่มีก้านใบ ใบอวบน้ำ รูปไข่กลับ ปลายใบมน ใบออกสลับ ดอก ช่อ ออกเป็นกระจุกใกล้ส่วนยอด มีชนิดต้นดอกสีแดง สีนวล สีเหลือง ฯลฯ ขนาดของดอกย่อยแตกต่างกัน ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว

ส่วนที่เป็นพิษ : น้ำยาง
สารพิษ : resin, diterpene ester
การเกิดพิษ : ถ้าน้ำยางถูกผิวหนังหรือเข้าตา ทำให้เกิดระคายเคือง แสบ บวม แดง ถ้ารับประทานจะทำให้ทางเดินอาหารอักเสบ
การรักษา :

ถ้าน้ำยางถูกภายนอก ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วล้างเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ช่วยให้น้ำยางออกมมากยิ่งขึ้น ถ้ามียาที่เข้าสเตียรอยด์ใช้ทา

ถ้ารับประทานเข้าไป
1. ให้ใช้ activated chrcoal (ถ่าน) รับประทาน
2. ล้างท้องหรือทำให้อาเจียน
3. ถ้าอาการหนักให้ส่งโรงพยาบาล

Scroll to top