แสมทะเล

แสมทะเล

ชื่อสมุนไพร : แสมทะเล
ชื่ออื่นๆ :
 อาปี-อาปี, แสมดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Avicennia officinalis L.
ชื่อวงศ์ : AVICENNIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

 • ต้นแสมทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูง 8-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนา แตกกิ่งระดับต่ำ ไม่มีพูพอน เปลือกเรียบ หรือแตกเป็นร่องเล็กน้อย สีเทาถึงเทาอมน้ำตาล หรือน้ำตาล อมเขียว มีช่องอากาศตามลำต้น มีรากหายใจคล้ายดินสอ ยาว 15-25 เซนติเมตร เหนือผิวดิน
  แสมทะเล
 • ใบแสมทะเล เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี หรือ รูปไข่กลับ ขนาด 3-5 x 6-9 เซนติเมตร ปลายใบกลม ฐานใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านท้องใบมีขนยาว นุ่ม สีเหลืองอมน้ำตาล ก้านใบยาว 0.7-1.1 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขน
  แสมทะเล
 • ดอกแสมทะเล ออกที่ปลายกิ่ง หรือง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง เป็นช่อเชิงลดแน่น มี 7-10 ดอก ก้านช่อดอกยาว 2-6 เซนติเมตร ดอกย่อยไม่มีก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร กลีบเลื้ยงมี 5 แฉก กลีบดอก 4 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นหลอดสั้นๆ แต่ละกลีบ ยาว 0.4-0.7 เซนติเมตร สีเหลือง หรือ เหลือง-ส้ม เกสรเพศผู้ 4 อัน อยู่เหนือหลอดกลีบดอก
  แสมทะเล
 • ผลแสมทะเล รูปหัวใจเบี้ยว แบน ขนาค 2-2.5 x 2.5-3 เซนติเมตร เปลือกอ่อนนุ่ม สีเหลืองอมเขียว มีขนนุ่มสีเหลืองอมน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น ผิวเปลือกมีรอยย่น ปลายผลมีจะงอยสั้น ผลแก่เปลือกจะแตกด้านข้างตามยาวผล และม้วนเป็นหลอดกลม แต่ละผลมี 1 เมล็ด

ส่วนที่ใช้เป็นยา : : แก่น

สรรพคุณ แสมทะเล :

 • แก่น รสเค็มกร่อยเฝื่อน แก้เลือดลม แก้ลมในกระดูก แก้กระษัย ฟอกและขับโลหิตระดู ถ่ายระดูเน่าเสีย แก้ปัสสาวะพิการ
Scroll to top