แมลงสาบ

แมลงสาบ

แมลงสาบ 

ชื่อสามัญว่า  Cockroachs
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Blattella germanica Linnaeus
จัดอยู่ในวงศ์  Blattidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์บก” คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก

ส่วนที่ใช้เป็นยา : มูล (ขี้แมลงสาบ)

สรรพคุณ แมลงสาบ :

  • มูล ใช้มูลประกอบยา สรรพคุณ แก้ลิ้นขาวเป็นฝ้า เป็นละออง แก้เม็ดยอด ในปาก แก้ฟกบวมที่มีพิษร้อน แก้กามโรค (ต้องคั่วหรือสุมก่อนปรุง)

 

Scroll to top