แมงดาทะเล

แมงดาทะเล

แมงดาทะเล

ชื่อสามัญว่า  Horseshoe Crab
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carcinoscorpius Limulus Mesolimulus Tachypleus
จัดอยู่ในวงศ์  Limulidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : กระดอง

สรรพคุณ แมงดาทะเล :

  • กระดองรสเค็ม สรรพคุณ ใช้ทำยา แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ซางเด็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top