เห็ดฝาง

เห็ดฟาง

ชื่อสมุนไพร : เห็ดฟาง
ชื่ออื่นๆ :  
เห็ดฟางเห็ดเฟียง (ภาคเหนือ), เห็ดบัว (ภาคกลาง), เห็ดเฟียง (ภาคอีสาน), เขาดู (จีน), ฟุดูโรตาเกะ (ญี่ปุ่น), คาบูติ (ฟิลิปปินส์)
ชื่อสามัญ : Straw Mushroom,  paddy mushroom, Chinese mushroom
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Volvariella volvacea
ชื่อวงศ์ : PLUTEACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ดอกเห็ดอ่อนเป็นรูปทรงไข่มีเปลือกหุ้ม เมื่อเจริญขึ้น เปลือกหุ้มปริแตก คงเหลือเปลือกหุ้มที่โคนก้าน ผิวนอกของเปลือกหุ้มส่วนมากมักเปลี่ยนเป็นสีขาวหม่นหรือสีเนื้อ หมวกเห็ดเมื่อบานเต็มที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-10 เซนติเมตร กลางหมวกมีขนละเอียดสีน้ำตาลดำหรือสีน้ำตาลแดง ครีบสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน ไม่ยึดติดกับก้าน สั้นยาวไม่เท่ากัน ก้านยาว 4-10 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5–1 เซนติเมตร ผิวสีขาวนวลมีขนสีขาว เนื้อเป็นเส้นหยาบสีขาวรวมกันแน่น ตรงกลางก้านกลวง ส่วนสปอร์มีรูปทรงรี สีชมพู ขนาดกว้างประมาณ 5-6 ไมโครเมตร ยาวประมาณ 7-9 ไมโครเมตร ผิวเรียบ

ส่วนที่ใช้เป็นยา

สรรพคุณ เห็ดฟาง :

  • รสเย็นหวาน ชูกำลัง บำรุงร่างกาย แก้ช้ำใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top