เต่านา

เต่านา

เต่านา

ชื่อสามัญว่า  Snail-eating turtles
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Malayemys subtrijuga (Gray)
จัดอยู่ในวงศ์  Emydidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา :  กระดอง, หัว

สรรพคุณ เต่านา :

  • ใช้กระดองอก สรรพคุณ ถอนพิษฟกบวมอักเสบ ถอนพิษสัตว์กัดต่อย ทำกระสาย ยาแก้หืด บำรุงน้ำนม

  • หัวเต่า รสจืด คาว มีสรรพคุณแก้ตับทรุด แก้ม้ามย้อยม้ามโต และแก้ปัสสาวะพิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top